Netektis. Kalbininkas Simas Karaliūnas (1936 01 20 – 2015 11 28)

Lietuvių kalbos institutas su giliu liūdesiu praneša, kad 2015 m. lapkričio 28 d., eidamas 80-uosius, mirė vienas žymiausių lietuvių baltistų, etimologų ir sociolingvistų profesorius habilituotas daktaras Lietuvos mokslo premijos laureatas Simas Karaliūnas.

Simas Karaliūnas gimė 1936 m. sausio 20 d. Vaineikiuose, Joniškio valsčiuje. Iškilus kalbininkas tyrė semantinius etimologinius lietuvių kalbos aspektus, baltų kalbų istoriją bei jų santykius su kitomis indoeuropiečių kalbomis, baltų etnonimų kilmės ryšius su socialine senovės baltų organizacija bei sociolingvistines lietuvių kalbos problemas. Šiomis temomis mokslininkas parengė ir išspausdino daug mokslo straipsnių, ne vieną monografiją. Už ypač svarbią mūsų tautai ir kalbai monografiją „Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose“ Simui Karaliūnui 2006 m. suteikta Lietuvos mokslo premija.

Simą Karaliūną domino ir onomastikos dalykai. Minėtina jo studija „Lietuvos vardo kilmė“. Išsamius ne vienerius metus nepaprastai kruopščiai nagrinėtų baltų tautovardžių tyrimus mokslininkas apibendrino paskutiniame veikale „Baltų etnonimai“, Lietuvių kalbos instituto  išleistame 2015 m. rugsėjį.

Su Simu Karaliūnu atsisveikinti bus galima gruodžio 2 d., trečiadienį, nuo 10.00 iki 14.00 valandos Paco g. 4, II šarvojimo salė. Profesorius laidojamas Vilniaus miesto Antakalnio kapinėse.

Lituanistikos socialinės plėtros sk. informacija