Netektis. Kęstutis Aloyzas Keblys (1933 01 20–2019 06 27)

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. birželio 27 d. mirė Lietuvos rašytojų sąjungos narys, literatūros kritikas Kęstutis Aloyzas Keblys.
Nuoširdžiausia užuojauta poetei Vitalijai Bogutaitei-Keblienei ir visiems artimiesiems.
Kęstutis Keblys gimė 1933 m. sausio 20 d. Šakiuose. 1944 m. su tėvais pasitraukė į Vakarus. 1955 m. Bostono universitete (JAV) baigė chemiją. Dirbo Detroito chemijos tyrimų laboratorijoje. 1971–1983 m. buvo „Ateities“ knygų leidimo fondo vadovas, 1981–1984 m. – Lituanistikos instituto Literatūros skyriaus vedėjas. Nuo 2004 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narys. Ateitininkas ir skautas. Bendradarbiavo žurnaluose „Aidai“, „Ateitis“, laikraštyje „Draugas“. Parašė straipsnių, recenzijų apie išeivijos rašytojų – Kazimiero Barėno, Aloyzo Barono, Kazio Bradūno, Vytauto Janavičiaus, Antano Škėmos ir kt. kūrybą (studija „Romanas išeivijoje“ išspausdinta knygoje „Lietuvių literatūra svetur, 1945–1967“ (1968), monografija „Vincas Ramonas“– knygoje „Lietuvių egzodo literatūra, 1945–1990“ (1997), literatūros kritikos rinkinys „Smulki kritikos rasa“ išleistas 2011).

LRT

Apie Kęstutį Keblį

Kęstutis Keblys. Apie ateitininkiško gyvenimo „chemiją“

 Kęstutis Keblys: „Dideliems žygiams turi būti priežastis“

Kęstutis Keblys kalbina savo bičiulį Kazį Almeną (1935–2017)

1 pokalbio ištrauka

2 pokalbio ištrauka