Netektis. Leonas Gudaitis (1935 06 20–2019 07 18)

Ketvirtadienio rytą, liepos 18 d., po sunkios ligos mirė rašytojas, literatūrologas, Vytauto Didžiojo universiteto prof. emeritas, habil. dr. Leonas Fliorentas Gudaitis.
Leonas Fliorentas Gudaitis 1958 Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbą ir literatūrą dirbo Kauno tiesos, nuo 1971 Nemuno redakcijose. Nuo 1994 dėstė Vytauto Didžiojo universitete, 1995–2003 Lietuvių literatūros katedros vedėjas; profesorius (2002). Vytauto Didžiojo universiteto tęstinio leidinio Darbai ir dienos mokslinis redaktorius. Knygose Platėjantys akiračiai (1977), Laiko balsai (1985), Permainų vėjai (1986) analizavo 1904–27 lietuvių literatūrinę spaudą. Išleido gausia ir nauja faktografija paremtus straipsnių rinkinius Plunksna ir ugnimi (1974), Teisybė daugiaveidė (1998), ironiškų miniatiūrų knygą Meno palėpėse (1990). Prie 20 a. spaudos grįžo knygoje Noriu klysti: atosūkiai į XX amžiaus spaudą (2011). Parengė A. Šmulkščio-Paparonio knygą Pasakų atošvaistos (1993), Rinktinius raštus (1997), parašė apie jį biografinę apybraižą Tautinio epo kūrėjas (1993). Parengė K. Škirpos ir M. Krygerio archyvų medžiagą Lietuvos aneksija: 1940 metų dokumentai (1990), tremtinių (Benamiai 1989), partizanų (Kovos keliu žengiant 1991), J. Žlabio-Žengės (Pavasarių gramatikos), J. Stanišausko (Poezija, abi 1992), P. Morkūno (Dainuoja degeneratas 1993) poezijos knygas, t. p. dokumentines knygas Tadas Lomsargis (1995), J. Keliuotis Žurnalistikos paskaitos (2000), J. Gudaitis Vargo paukščiai: atsiminimai (2013), straipsnių rinkinius Prievartos vaisiai: Lietuvos-Lenkijos santykiai 1920-1940 metais (2002), Lietuvos žydai (2003). Gedimino ordino Karininko kryžius (1997).

Leonas Gudaitis. Apie vargą išlikti ir išeiti (Vytauto Kubiliaus antinomijos)

Leonas_Gudaitis._Permainų_vėjai

Netekome profesoriaus emerito Leono Gudaičio