Netektis. Petras Kimbrys (1948 03 17–2018 04 21)

Balandžio 21 d. rytą mirė vertėjas, kultūrologas, pirmasis „Naujojo Židinio–Aidų“ vyr. redaktorius Petras Kimbrys.

Dar 1973 m. su pogrindine katalikų spauda pradėjęs bendradarbiauti Petras Kimbrys užsitarnavo neginčijamą autoritetą tarp vertėjų ir redaktorių. Pirmasis krikščioniškosios kultūros žurnalo „Naujasis Židinys–Aidai“ vyriausiasis redaktorius suredagavo daugybę originalių ir verstinių biblistikos, teologijos, filosofijos, istorijos, dailėtyros ir grožinės literatūros veikalų, buvo Šventojo Rašto kanoninio ir ekumeninio leidimo specialusis redaktorius, Jono Pauliaus II tekstų vertėjas.

Laureatas dalyvavo Tarptautinės katalikų spaudos sąjungos (UCIP) veikloje. 1992–2001 m. buvo Lietuvos Biblijos draugijos Direktorių tarybos narys, 1993–1996 m. Lietuvos radijo ir televizijos valdybos narys, 2001–2003 m. – fondo lietuviškai kultūrai ugdyti „Į laisvę“ Lietuvos filialo tarybos narys.

Dirbdamas M. K. Čiurlionio muziejuje parengė Mykolo Žilinsko kolekcijos katalogą, paskelbė straipsnių Lietuvos taikomosios dailės ir M. K. Čiurlionio kūrybos tematika.

P. Kimbrys parašė filosofo Juozo Girniaus biografinę apybraižą „Kelionė ten ir atgal“ (1995 m.), parengė „Biblijos vardų adaptavimo principus“ (kartu su kt., 1997 m.) ir sudarė „Biblijos vardų žodyną“ (2000 m.).

Ypatingą dėmesį skirdamas žanro stiliaus ir ribų pajautimui, padėdamas taisyklingai ir stilingai rašyti, mokydamas tiksliai formuluoti mintį, komponuoti struktūrą ir pasakojimą, P. Kimbrys išugdė ne vieną talentingą autorių ir vertėjų kartą.

2011 metais Petrui Kimbriui įteikta literatūros redaktoriaus premija „Auksinė lupa“, simbolizuojanti kruopštų redaktoriaus darbą, 2017-aisiais – Bronio Savukyno premija.

Trečiadienį, balandžio 25 d., 12 val., Petras Kimbrys bus pašarvotas Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje (Aleksoto g. 3). 19 val. ten pat bus aukojamos šv. Mišios.

Ketvirtadienį, balandžio 26 d., 12 val. Kauno Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų (Vytauto Didžiojo) bažnyčioje (Aleksoto g. 3) bus aukojamas laidotuvių Mišios, po kurių velionis bus palydėtas į Petrašiūnų kapines.

Žmona Brigita su vaikais ir anūkais kviečia visus dalyvauti pagal galimybes, o negalinčius kviečia melstis už Petrą.

Bernardinai.lt

 

Dr. Dariaus Kuolio įrašas FB paskyroje:

Šiąnakt išėjo Petras Kimbrys – gilią vagą Lietuvos kultūroje vertęs kuklus intelektualas. Pogrindinės spaudos bendradarbis, Oskaro Milašiaus ir kitų tekstų vertėjas, muziejininkas, „Naujojo Židinio“ steigėjas ir redaktorius.

„Apskritai redaktoriaus darbas dirbamas tyliai ir šia prasme priskiriamas prie artimo meilės darbų, kurie kokybiškiausi tada, kai daromi tyliai, niekam tarsi nepastebint ir nejuntant. Būtent tada jie palieka giliausius pėdsakus, ir tie pėdsakai gali susilaukti tąsos, nes nesibaigia su vienu žmogumi. <…>

Kultūros žmogaus misija šiandieniame pasaulyje ir mūsų tėvynėje – svarbi ir nepakeičiama.

Kadaise, pradedant leisti Naująjį Židinį, mane drąsino mintis, kad, tyrėjų apskaičiavimais, nepriklausomai nuo gyventojų skaičiaus, kiekviename krašte turi egzistuoti kultūrinis, intelektualinis minimumas – universitetas, galerija, akademija ir panašūs dariniai, t. y. tam tikras garantas, kad tauta gyvuos ir nemirs. Blogoji šio dalyko pusė tą, kad tokiam mažam kraštui kaip Lietuva šviesuomenės reikia tiek pat, kiek ir, tarkim, Lenkijai. <…> Aš pats priklausau tokiems žmonėms, kurie norėjo skaityti žurnalą, o ne jį kurti, bet tada niekas neapsiėmė jo steigti, todėl teko tai daryti pačiam,“ – pernai gruodžio 15-ąją kalbėjo Petras, atsiimdamas Bronio Savukyno premiją.

Tądien kėlėme šampano taures už buvusius, esamus ir būsimus lietuvių kultūrininkus…

Requiescet in pace.