Netektis. Rimantas Sidaravičius (1934 08 09 – 2017 07 20)

Eidamas 83-iuosius metus amžinojo poilsio iškeliavo humanitarinių mokslų daktaras, docentas Rimantas Sideravičius – žinomas Lietuvos literatūrologas, Vilniaus universiteto ilgametis dėstytojas, dirbęs universitete daugiau kaip keturis dešimtmečius.

Rimantas Sideravičius gimė 1934 m. rugpjūčio 9 d. Kaune, 1953–57 studijavo rusų filologiją Maskvos universitete. 1972 m. jis apgynė filologijos mokslų daktaro disertaciją „A. Puškino kūryba Lietuvoje“. Nuo 1958 m. dirbo Vilniaus universitete. Su universitetu susiję turiningi docento mokslinės, pedagoginės ir administracinės veiklos metai. Jis buvo Filologijos fakulteto prodekanas, Rusų literatūros katedros vedėjas. Filologijos fakulteto studentams, bibliotekininkams, istorikams R. Sideravičius labai profesionaliai dėstė Literatūros mokslo įvado, Rusų senosios ir XVIII-XIX a. literatūros istorijos kursus, vedė specialiuosius lyrikos seminarus.

Greta administracinio bei pedagoginio darbo Rimantas Sideravičius parengė visą eilę mokslinių straipsnių, studijų, esė. Jis neabejotinai buvo geriausias Lietuvoje A. Puškino ir M. Lermontovo kūrybos žinovas, visapusiškai tyrinėjo šių poetų sąsajas su Lietuva. 1989–1999 m. buvo Lietuvos A. Puškino draugijos pirmininkas. Rimantas Sideravičius parašė monografiją „Puškinas ir Lietuva“ (1976, papildyta 1999 rusų kalba), kuri yra ir bus naudinga besidomintiems lietuvių literatūriniais ryšiais ir vertimo menu. 1999 m. išleido straipsnių rinkinį „A. Puškinas lietuvių literatūros moksle“ (1999), sudarė M. Lermontovo raštų tomą „Poezija. Drama. Proza“ (1987). Rimantas Sideravičius nagrinėjo ir Lietuvos tautinių mažumų paveldą bei dabartį: parengė chrestomatiją „Rusų literatūra Lietuvoje. XVI–XX a.“, taip pat buvo Visuotinės lietuvių enciklopedijos straipsnių autorius, o literatūros tyrimams skirtus straipsnius nuolatos skelbė ir periodikoje.

Docentas pasižymėjo literatūrine įžvalga, didžiule erudicija – jis buvo gyvoji XIX a. rusų kultūros enciklopedija. Savo studentų ir kolegų atmintyje Rimantas Sideravičius išliko ir kaip tapybos žinovas (pats puikiai piešė), krepšinio aistruolis ir puikus šachmatų žaidėjas.

Atsisveikinti su velioniu bus galima rytoj, liepos 21 d. nuo 11 val. iki 15:30 val. prie Petro ir Povilo bažnyčios esančių šarvojimo namų 2-oje salėje. Rytoj 15:30 val. Rimantas Sideravičius taip pat bus išlydėtas į Antakalnio kapines amžinajam atilsiui. Visos Filologijos fakulteto bendruomenės vardu norime pareikšti nuoširdžią užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems.
VU Fil F