Netektis. Valdas Kalvaitis (1929 06 27–2018 09 06)

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad š. m. rugsėjo 6 d., po sukios ir ilgos ligos, eidamas devyniasdešimtuosius gyvenimo metus, mirė prozininkas, poetas, Vyriausybės premijos laureatas Vladas Kalvaitis.

Valdas Kalvaitis-ReTa foto, 2017 Veliuonoje

Rašytojas Valdas Kalvaitis Veliuonoje, 2017. Fotografavo Regimantas Tamošaitis

Su a.a. Vladu Kalvaičiu galima atsisveikinti Tytuvėnų parapijos šarvojimo
salėje, esančioje prie vienuolyno (Maironio g. 2A) rugsėjo 7 d. nuo 15 iki
21 val., rugsėjo 8 d. nuo 9 iki 21 val. ir rugsėjo 9 d. nuo 9 iki 17 val.
Laidojamas rugsėjo 9 d. 17 val. Tytuvėnų kapinėse. Šv. Mišios už Mirusįjį
–  Tytuvėnų bažnyčioje rugsėjo 9 d. 9 val.

LRT

Vladas Kalvaitis: „Be mano patirties nebūtų ir mano kūrybos“

Ilgai slėptam rašytojo talentui prasiveržus (Rašytoją Valdą Kalvaitį kalbina Birutė Jonuškaitė; „Metai“, 2016-04)

Vladas Kalvaitis. Nekrologas

Brigita Speičytė. Apie liudytojus, pasakojimą ir atminties sveikatą (V. Kalvaičio knygos „Sustiprinto režimo barakas“ recenzija, skelbta „Literatūroje ir mene“

Vladas Kalvaitis. Fotografavo Regimantas Tamošaitis. Nuotraukos skelbiamos FB.