Netektis. Vytautas Girdzijauskas (1930 04 19–2019 10 18)

Lietuvos rašytojų sąjunga su giliu liūdesiu praneša, kad šių metų spalio 18 dieną po sunkios ligos mirė rašytojas Vytautas Girdzijauskas.

Vytautas Girdzijauskas. (Vlado Braziūno nuotrauka)

Vytautas Girdzijauskas (Vlado Braziūno nuotrauka)

Vytautas Girdzijauskas gimė 1930 04 19 Bulzgeniškiuose, Jurbarko rajone. 1954 m. baigė Vilniaus universiteto istorijos filologijos fakultetą, 1955 m. – J. Tallat-Kelpšos muzikos mokyklą. Dėstė Vilniaus statybos technikume. Už antitarybinę veiklą 1957 m. buvo suimtas, 1957–1960 m. kalėjo Sibire, Taišete. 1961–1974 m. dirbo technologu Skaičiavimo mašinų gamykloje, Sveikatos ministerijoje. 1974–1990 m. Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos redaktorius, nuo 1991 m. ilgus metus dirbo redaktoriumi Lietuvos rašytojų sąjungos leidykloje. 1992 m. Sąjūdžio Seimo tarybos narys. Nuo 1998 m. buvo Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacijos prezidentu. Lietuvos rašytojų sąjungos narys – nuo 1974 m.

Vytautas Girdzijauskas yra parašęs ir išleidęs septynis romanus Žmonės man buvo geri (1973), Laimingųjų laimė (1975), Ką mylėti (1992), Palūkėk, mirtie (2000), Valinčius; Profesorius Pelėsis (2005), Danguje kitaip (2013); penkias novelių knygas Trys moterys ir vienas vyras (1971), Vienas prieš vieną (1981), Šimtmetis lyg mirksnis (1997), Tokia moteris – lobis (2005), Žiemos metafizika (2010), autobiografinės prozos knygą  Laiškai iš nelaisvės namų (1994), tris eseistikos knygas Palangos dienoraštis (2004), Trylika tekstų apie vieną gyvenimą (2009) ir Palangos dienoraštis, 2001–2012 (2018).

Sudarė ir parengė Žemaitės autobiografiją ir apsakymus (2005), J. Biliūno apsakymus ir literatūros kritiką (2007), B. Gražulio rinktinę, Liudo Dovydėno raštus (6-8 tomus).

Rašytojas buvo apdovanotas Žemaitės (1995), G. Petkevičaitės-Bitės (2002), Juozo Keliuočio (2009) ir Petro Cvirkos (2010) literatūrinėmis premijomis.

Užuojauta Rašytojo šeimai, artimiesiems ir bičiuliams.

Velionis pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22, Vilnius), 5-oje salėje. Atsisveikinimas – spalio 19 d. (šeštadienį) nuo 18 iki 21 val., spalio 20 d. (sekmadienį) nuo 9 iki 21 val.

Šv. Mišios – sekmadienį 10 val. Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje (Antakalnio g. 1). Laidotuvės – spalio 21 d. (pirmadienį) 15 val. Vilniaus Antakalnio kapinėse Menininkų kalnelyje.

Rasytoju-sajungos-logo