Netektis. Vytautas Karalius (1934 04 15–2019 05 15)

Trečiadienį eidamas 89-uosius metus mirė poetas, prozininkas, vertėjas Vytautas Karalius, pranešė Lietuvos rašytojų sąjunga.

V. Karalius gimė 1931 m. Klaipėdoje. 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija), 1954-1958 m. jame dėstė anglų kalbą. Nuo 1966 m. buvo Lietuvos rašytojų sąjungos narys.

V. Karalius išleido penkis eilėraščių rinkinius „Šviesa ir akys“ (1960 m.), „Ugnies estafetė“ (1964 m.), „Tylos veidrodis“ (1972), „Rašo saulė šešėlius“ (1982 m.), „Aureolės ir kepurės“ (1980 m.).

V. Karalius atnaujino lietuvių aforistiškos žanrą išleisdamas rinkinius „Žolė Trojos arkliui“ (1984 m.), „Pusantro sparno“ (1985 m.), „Nulis kilpoje“ (1996 m.), „Po saulės dėme“ (2016 m.); keletas jų išleista rusų ir vokiečių kalbomis (jas vertė pats autorius).

V. Karalius taip pat išvertė P. Celano, A. Gustas, H.M. Enzensbergerio, P. Nerudos eilėraščių, W. Schmiedo eilėraščių rinkinį „Vyno diena ąsočiuose“, M. Krügerio eilėraščių rinkinį „Keistas grožis tylos“ (abi 2002 m.), R. Kurze’s poezijos rinktinę „Moneta visomis kalbomis“ (2003 m.), F. Dürrenmatto dramą „Frankas V“ (1969 m.). V. Karalius sudarė Rytų Vokietijos poezijos vertimų antologiją „Veidai ir rankos“ (1984 m.).

Velionis pašarvotas Vilniaus laidojimo rūmuose „Ritualas“ (Olandų g. 22, Vilnius). Atsisveikinimas – gegužės 17 d., penktadienį, nuo 12.00 val. iki 13.00 val., gegužės 18 d., šeštadienį, nuo 10.00 val. iki 12.00 val. Urna su velionio palaikais bus laidojama Klaipėdos rajone.

Daiva Krunglevičienė (ELTA)

Etaplius_logo_125x125