Netektis. William R. Schmalstieg (1929 10 03–2021 01 22)

Vakar netekomo iškiliojo lingvisto, lituanisto, prūsisto, Lietuvos draugo ir labai žmogiško žmogaus Williamo Schmalstiego. Jo labai trūks“, – savo feisbuko paskyroje rašo profesorius Giedrius Subačius.
William Riegel Schmalstieg (Viljamas Rygelis
 Šmolstygas) – Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys (2006). Jo mokslinio darbo kryptys – indoeuropeistika, slavistika, baltistika. Kartu su Leonardu Dambriūnu ir Antanu Klimu parašė „Dabartinės lietuvių kalbos įvadą“ (Introduction to Modern Lithuanian, New York, 1966, 1993), kartu su A. Klimu – „Lietuvių-anglų kalbų lingvistinių terminų žodynėlį“ (Lithuanian-English Glossary of Linguistic Terminology, University Park, 1971). Tyrė lietuvių kalbos istorinės sintaksės problemas. Be daugybės straipsnių šia tema, parašė monografiją „Lietuvių kalbos istorinė sintaksė“ (A Lithuanian Historical Syntax, Columbus, Ohio, 1988), studiją „Lietuvių kalba – praeitis ir dabartis“ (The Lithuanian Language – Past and Present. Lituanus 28(1), 1982), straipsnių apie baltų ir slavų kalbų santykius.
Recenzavo daugybę lituanistikos ir apskritai baltistikos veikalų. 1982-1984 m. po Marijos Gimbutienės pirmininkavo Baltų studijų plėtros asociacijai (dabar AABS –The Association for the Advancement of Baltic Studies). 1990 m. lietuvių emigrantų organizacija „Baltimorės vyčiai“ Profesorių apdovanojo žymeniu „Friend of Lithuania“ (Lietuvos draugas). 1991 m. ši organizacija rinko Amerikos mokslininkų parašus peticijai, skirtai JAV prezidentui, kad būtų pripažinta Lietuvos nepriklausomybė. Įvairiais būdais prof. V. R. Šmolstygas yra padėjęs JAV besilankiusiems Lietuvos mokslininkams.
Profesorius daug kartų lankėsi Lietuvoje. 1986 m. jis 4 mėnesius stažavo Lietuvių kalbos ir literatūros institute. Labai gerai mokėjo lietuvių kalbą. Aktyviai bendradarbiavo Lietuvos filologų spaudoje. 1994 m. jam buvo suteiktas Vilniaus universiteto garbės daktaro vardas.
Liūdime lietuvių kalbos bičiulio netekę.

W.R.Sch-01

Nuotraukoje – VU garbės daktaras William Riegel Schmalstieg. Tai kadras iš 2004 Giedriaus Subačiaus filmuoto renginio, kuriame buvo pristatyta Profesoriaus knyga. G. Subačius  rašo, kad 2004 m. buvo filmuota šventė su prof. Schmalstiegu Pennsylvanijoje. Prof. Phillip Baldi ir prof. Pietro Dini išspausdino Schmalstiegui skirtą laudaciją jo 75 metinių proga ir sveikino jubiliatą. Filmuotoje medžiagoje „galite pamatyti truputį Schmalstiego kasdienybės ir tos knygos įteikimo jubiliatui šventės prof. Baldi namuose akimirkų.“
Filmą galima pasižiūrėti čia: https://vimeo.com/503916734

Nekrologas AABS portale (anglų kalba)

In memoriam: prof. William Riegel Schmalstieg (1929-10-03—2021-01-22)