Netektis. Zita Asta Alaunienė (1931 04 27–2020 09 05)

Atsisveikiname su kalbininke, lietuvių kalbos dėstymo metodikos specialiste doc. dr. Zita Asta Alauniene. Pedagogė ir kalbininkė visada dėmesingai sekė, kaip klostosi lituanistikos reikalai svarbiausioje grandyje – mokykloje.
Nuoširdžiai užjaučiame visus, šios netekties paliestus.
Velionė bus pašarvota Vilniuje, laidojimo salėje prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios, sekmadienį, rugsėjo 6 d., 16 val. Laidotuvės pirmadienį, rugsėjo 7 d., 12 val. Doc. dr. Zita Asta Alaunienė bus laidojama Kairėnų kapinėse.

LKdraugijaZita Asta Alaunienė atsako į Aušros Lėkos klausimus

Zita Alaunienė. Egzaminas, kaip tobulas absurdas

Zita Alaunienė. Apie skaitytojų ugdymą mokykloje, egzaminų rašinius ir absoliutų nulį

GK-2018_05_Alauniene