Nuo Vėlinių iki Vėlinių…

Šviesotamsa. Ir lyg kažkas balsu
mane viliotų prie audrotos jūros.
Šnabždu į vėją: „Viešpatie, esu
tik balsis vienadienės konjunktūros,
tik žodžių tarnas, sąskambių piemuo.
Akmuo likimų kryžkelėj. Golemas.
Tik aido aidas. Netgi ne skiemuo,
bangos purslelis, žiedas chrizantemos.“

Tamsa nuo kopų slysta. Į mane
vos atsimušus, dar šiek tiek dvejoja.
Šviesotamsa. Ir linija delne.
Ir horizontas. Progiesmiu dejuoja
rudenė jūra. Ir su ja kartu
bekryptis vėjas. Krantas veik sudyla.
Tamsos ribas apskriedamas ratu,
suklinka paukštis. Bet many nutyla

stichijų gausmas. Kurčias, nebylus,
ramus nei krantas. Jūra susilieja
su manimi. Ir vaizdas šis gilus
spengioj tyloj. Ir dar labiau gilėja.
Ką šaukiat man? Kokia yra prasmė
kurčiam ką šaukti, nebylio klausytis?
Tamsa ir vėjas. Vėjas ir giesmė.
Ir čia riba. Ir jau pakaks dairytis.

Kaip greitai temsta! Po dangumi žemu
tirštėja vaizdas. Ir prapliumpa lyti.
Ir kažkodėl man darosi neramu,
kada matau, kaip prietemoje švyti
negyvas paukštis, plakamas bangų.
Žvejų vėlėms palieka mano pėdos.
Pakrantėj žvakę vėjuose degu.
Dar lis ilgai… Ir taip ateis Kalėdos.
(Aidas Marčėnas, Vėlinės, 1990)

1400

Alfonsas Bieliauskas (1923 10 05–2018 01 22)

Jonas Riškus (1922 12 19–2018 02 04)

Zigmas Zinkevičius (1925 02 04–2018 02 20)

Taida Balčiūnienė (1925 11 03–2018 02 22)

Vytautas Ambrazas (1930 03 25–2018 02 23)

Jolita Skablauskaitė (1950 09 20–2018 03 10)

Mykolas Karčiauskas (1939 03 15–2018 04 20)

Petras Kimbrys (1948 03 17–2018 04 21)

Aloyzas Každailis (1943 06 27–2018 05 08)

Stasys Jonauskas (1948 03 28–2018 06 12)

Kristinė Niostlinger (Christine Nöstlinger, 1936 10 13–2018 06 28)

Vidmantė Jasukaitytė (1948 07 10–2018 07 14)

Irena Aleksaitė (1933 08 09–2018 08 07)

Aleksandras Žalys (1951 10 26–2018 08 20)

Irena Seliukaitė (1954 05 25–2018 08 26)

Valdas Kalvaitis (1929 06 27–2018 09 06)

Algimantas Zurba (1942 02 08–2018 09 09)

 candle_png7289