Nuo Vėlinių iki Vėlinių…

Mirtis, kaip ir autentiškas grožio išgyvenimas, palieka neištrinamus pėdsakus, nuodija ir svaigina. Mes gyvename tarp praeities ir ateities, beviltiškai bandydami patekti į dabartį.
                                                                     Alfonsas Nyka – Niliūnas

0a

Romualdas Granauskas (1939 04 18 – 2014 10 28)
Juozapas Girdzijauskas (1935 07 10 – 2014 12 31)
Alfonsas Nyka – Niliūnas (1919 07 15 – 2015 01 20)
Jonas Mikelinskas (1922 05 06 – 2015 01 25)
Donatas Sauka (1929 10 13 – 2015 05 16)
Dalia Sruogaitė (1925 03 22 – 2015 06 03)
Vincas Urbutis (1929 02 26 – 2015 07 12)
Vincentas Drotvinas (1929 07 10 – 2015 07 12)
Danielius Sadauskas (1940 06 15 – 2015 08 16)
Atmintis (12)