Zigmas Zinkevičius. Pavardžių rašymas pasuose

Lietuvių piliečių pavardės, nežiūrint jų kilmės, rašomos lietuviškomis raidėmis pagal tarimą (Sakalas, Petravičius, Vinkleris…). Analogiškai daroma visame pasaulyje, be kita ko, ir Lenkijoje. Elgtis Lietuvoje kitaip būtų nutolimas nuo pasaulinės praktikos.
Lenkų noras, kad Lietuvos piliečių, vadinamųjų Lietuvos  lenkų, pavardės būtų rašomos lenkiškomis raidėmis, yra nepriimtinas, nes tuo siekiama nešvarių tikslų, lietuvių polonizacijos.
Skaityti toliau: Zigmas Zinkevičius. Pavardžių rašymas pasuose

Netektis. Rašytojas Icchokas Meras

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė gilią užuojautą mirus pasaulyje garsiam lietuvių rašytojui Icchokui Merui. Lietuvoje gimęs ir augęs, vėliau Izraelyje gyvenęs žydų kilmės rašytojas rašė iškirtinai tik lietuvių kalba. Jo knygos yra plačiai žinomos Lietuvoje ir pasaulyje, išverstos į daugelį užsienio kalbų.
I.Meras
„Netekome mylimo Lietuvos rašytojo, kuris net ir gyvendamas toli nuo gimtinės visados liko ištikimas savo šaknims. Žmogaus, kuriam gimtoji lietuvių kalba buvo visas pasaulis. Reiškiu nuoširdžią užuojautą rašytojo artimiesiems, visiems jo talento i r kūrybos gerbėjams. Tai skaudi netektis lietuvių literatūrai“, – sakė Prezidentė.

Sovietmčiu į Izraelį pasitraukęs rašytojas išlaikė glaudų ryšį su Lietuva, nuolatos bendravo su lietuvių rašytojais išeivijoje. Icchokas Meras 1995 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Komandoro kryžiumi. Jam įteikta garbinga Lietuvos nacionalinė meno ir kultūros premija.

Icchokui Merui atminti

Vanda Juknaitė
In memoriam Icchokui Merui

Kovo 13 dieną Šventojoje Žemėje po sunkios ir ilgos ligos mirė rašytojas Icchokas Meras. Lietuva neteko brangiausio savo sūnaus. Savo sūnaus Izaoko. Visus mūsų bendravimo metus šie Šventojo Rašto žodžiai stovėjo gale gerklės. Abraomo vedamas prie aukuro Izaokas mato, kad kažko trūksta. Kad trūksta avinėlio.

Lietuva neteko ištikimojo savo sūnaus. Pirmąjį Laisvės dešimtmetį atsikūrimo suirutėj literatūros vakare Rašytojų sąjungoje Jis ir daugiau niekas ištarė gyvybiškai svarbius, lemtingus žodžius – neišvažiuokite iš savo Tėvynės. Šioj vietoj, pusėj sakinio, Jį skubiai nutraukė vakaro vedantysis, ar vis dar einantis savo liūdnas pareigas, o gal jau tik iš profesinio įpratimo.
Skaityti toliau: Icchokui Merui atminti

Romualdas Granauskas. Žodžio paglostymas

Baigdamas man skirtą laiką ir vis dar šį tą rašinėdamas, kažkodėl nejaučiu nei didelio liūdesio, nei aitraus kartėlio. Yra daugybė mažų darbų, kuriems anksčiau neturėjau laiko, vis stumdamas juos nuo savęs, vis atidėdamas kitam kartui, o to kito karto kaip nebuvo, taip nebuvo. Todėl mažųjų darbų susikaupė tiek, kad net pradėjo bauginti: jau nebespėsiu!.. jau nebeįveiksiu!.. Veik – ir įveiksi. Nepalik kitiems išeidamas kaip kokių šiukšlių pakrūmėj. Jos rodo, kad tavo čia būta, bet būta netvarkingo ir neprotingo. Susirink viską ir išsinešk, šitaip padarysi daugiau vietos pasiliekantiems.
Kas tie mažieji darbai? Oi, ir apsakyti nemoku!.. Tai ne tik visokie popieriai. Pradėta – ir nebaigta, prirašyta du trys lapai, o kur ketvirtas?.. Svarbiausia – tai tavo nebaigtos galvoti mintys. Kodėl neišgalvojai visų iki galo? Juk nebaigta mintis – kaip nulaužtas medelis. Gal būtų išaugęs lapotas gražus klevas, gal – vešlus krūmas paukščio lizdui. O dabar kas? Kyšo plikas stagaras šalia tako, kuriuo protingesni už tave ėjo ir nuėjo tolyn…
Skaityti toliau: Romualdas Granauskas. Žodžio paglostymas

K.Donelaitis ir 26 kg 200 g sidabro

Literatūros tyrinėtoja Dalia Dilytė pripažįsta, kad šiuolaikiniam skaitytojui gali būti sunkiau suprasti Kristijono Donelaičio kūrybą. Yra net kultūros žmonių, kurie mano, kad agrarinės kultūros literatūros apskritai nebereikia. Tačiau nepažindami jos ir nepadarę savastimi, prarastume kultūrinę atmintį. Nesuprastume ir Europos kultūros šaknų.

Skaityti toliau: K.Donelaitis ir 26 kg 200 g sidabro

Deimantė Zailskaitė. Mokslininko Sigito Narbuto aistra – marginalijos

Kadaise į Sigito Narbuto (54) rankas atsitiktinai pakliuvo sena knyga, kuri buvo gausiai išrašinėta marginalijomis. Po šio atradimo smalsumo pagautas vyras, vadovaujantis Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekai, taip užsikabino, kad jau kelis dešimtmečius ieško paslaptingų įrašų. Tik ankstesnių amžių marginalijas ne taip paprasta užtikti, belieka tikėtis laimingo atsitiktinumo.
Skaityti toliau: Deimantė Zailskaitė. Mokslininko Sigito Narbuto aistra – marginalijos

Viktorija Daujotytė. Veldėti, paveldėti ir saugoti

Vilniuje 2013 m. lapkričio 13–14 d. vyko tarptautinė konferencija „Kultūros paveldas ir ES strategija „Europa 2020“ – siekiant integruoto požiūrio“. Konferencijoje svarstyti paveldo ir jo suvokimo, saugojimo klausimai, požiūrių suderinimo galimybės. Teko viena kita mintimi pasidalyti, žvelgiant iš bendresnio kultūros lauko. (Autorės past.)
Skaityti toliau: Viktorija Daujotytė. Veldėti, paveldėti ir saugoti