Saulius Vasiliauskas. Kokį mokinį ugdo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas?

Straipsnyje apžvelgiama lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino (VBE) užduočių raida nepriklausomoje Lietuvoje; pristatoma dabartinė užduotis ir jos vertinimas; pasitelkus rašinių ištraukas kviečiama pasvarstyti, kokią įtaką egzamino užduotis ir nuomonės apie ją gali daryti mokinių mąstymui, požiūriui į kalbą ir literatūrą.
Skaityti toliau: Saulius Vasiliauskas. Kokį mokinį ugdo lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas?

Audrius Musteikis. Kalbėkime apie kalbą!

Lietuvių kalbos dienos – pirmiausia šventė. Vis dėlto ne tokia, kuri leistų užmiršti bėdas ir net grėsmes ar pavojus mūsų kalbai. Yra sričių, iš kurių ji jau beveik pasitraukė, yra sričių, į kurias jai vis dar sunku ateiti. Bet niekas dar neprarasta, kad tik sėdėtume ir dejuotume. Nemažai padaryta, kas anksčiau atrodė neįmanoma ar iš viso neverta pradėti. O toliau? Kas dabar priklauso nuo mūsų?

Rimvydas Stankevičius: „Nėra reiklesnio skaitytojo ir taiklesnio kritiko negu vaikas“

Iš penkių šiuose Metų knygos rinkimuose dalyvaujančių kūrinių vaikams net keturi yra parašyti vaikų literatūroje debiutuojančių autorių. Vienas tokių – tai poetas ir eseistas Rimvydas Stankevičius, už lietuvių mitologija paremtą poemą „Pūgos durys“ jau spėjęs gauti geriausios vaikų poezijos knygos apdovanojimą. Dailininko Šarūno Leonavičiaus iliustracijomis papuoštos pūgos autorius – apie vaikų literatūrą, nacionalinį kultūrinį pamatą ir skaitymą.
Skaityti toliau: Rimvydas Stankevičius: „Nėra reiklesnio skaitytojo ir taiklesnio kritiko negu vaikas“

Tautosaka – atgyvena ar būtinybė?

Kiekvienas mūsų vienaip ar kitaip susidūrėme su tautosaka – skaitėme pasakas, dainavome liaudies dainas, lavinome tartį greitakalbėmis, minėme mįsles ar sėmėmės išminties iš patarlių. Tautosaka – neatsiejama mūsų kultūros, tautinio tapatumo dalis ir jos atspindys. Juk neatsitiktinai tautosaka domėjosi žymiausi lietuvių tautos autoritetai Liudvikas Rėza, Simonas Stanevičius, Simonas Daukantas, Motiejus Valančius, Jonas Basanavičius, Vincas Krėvė-Mickevičius, Mykolas Biržiška, Balys Sruoga ir kiti.
Skaityti toliau: Tautosaka – atgyvena ar būtinybė?

Dainius Razauskas: „Lietuva – tai būdas žiūrėti į pasaulį“

Istorinę atmintį, moralines, emocines ir dvasines tautos dominantes saugantys nacionaliniai simboliai spinduliuoja pasaulėjautą ir pasaulėžiūrą formuojantį, individus į tautą telkiantį, nacionalinį sąmoningumą ir prigimtines kultūrines šaknis palaikantį lauką, sergstintį tautą nuo išsivaikščiojimo ir ištirpimo pasaulio mišrainėje.
Skaityti toliau: Dainius Razauskas: „Lietuva – tai būdas žiūrėti į pasaulį“

„Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Rašybos mokymo esmė“

2016 m. vasario 9 d. (antradienį) 14.00–15.00 val. „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Rašybos mokymo esmė. Psichomotoriniai procesai formuojant rašybos įgūdžius ir konkrečių rašybos atvejų mokymas atsižvelgiant į ortogramos pobūdį“.
Skaityti toliau: „Mokytojo TV“ kviečia dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje „Rašybos mokymo esmė“

Projektas „Menininkai – mokyklai“. Sigitas Parulskis

Projektas “Menininkai – mokyklai”, bendradarbiaudamas su Ugdymo plėtotės centru, pasiūlė 5 metodinių seminarų ciklą Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje bendrojo ir neformaliojo ugdymo mokytojams (tikslinė grupė). Jų metu iškiliausi atskirų meno šakų kūrėjai bei kritikai pristatė naujausius šiuolaikinio meno kūrybos pavyzdžius, kvietė pedagogus diskusijai literatūros, užsienio kalbų dėstymo, vaizduojamojo meno (dailės, architektūros, dizaino, fotografijos), muzikos, teatro ir kino temomis. Tokiomis diskusijomis buvo siekiama intensyviau įtraukti mokytojus ir menininkus į kultūros ir šiuolaikinio meno reiškinių analizę ir konstruktyvią diskusiją ieškant veiksmingų žaismingo, kūrybiško, praktika pagrįsto mokymosi būdų.
Skaityti toliau: Projektas „Menininkai – mokyklai“. Sigitas Parulskis