Skelbiama PUPP lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu vertinimo instrukcija

NEC skelbia lietuvių kalbos ir literatūros pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo dalies žodžiu vertinimo instrukciją, kuri buvo koreguojama atsižvelgiant į mokyklų administracijų, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų pasiūlymus ir dėkoja visiems, teikusiems pastabas.
Skaityti toliau: Skelbiama PUPP lietuvių kalbos ir literatūros dalies žodžiu vertinimo instrukcija

Poetinė aktoriaus Algirdo Latėno kelionė po Lietuvą

Aktorius ir režisierius Algirdas Latėnas visus pasiilgusius nuoširdaus poetinio žodžio kviečia į kūrybos vakarus „Svietiškos giesmės Lietuvai. Antanas Strazdas. Paulius Širvys“. Naujai parengtoje poezijos programoje susilieja dviejų lyrikų kūryba – šmaikščios, aukštaičių tarme skaitomos Strazdelio eilės ir vieno talentingiausių pokario rašytojų P. Širvio eilėraščiai. Lietuvių literatūros klasikiniu palikimu tapusi šių dainių kūryba šiandien yra tarsi atsvara kasdienybę užliejusiai paviršutiniškai kultūrai.
Skaityti toliau: Poetinė aktoriaus Algirdo Latėno kelionė po Lietuvą

Išrinktas Kristinos Sabaliauskaitės trumpojo rašinio konkurso nugalėtojas

Penktadienį išrinktas jau trečius metus vykstančio Kristinos Sabaliauskaitės trumpojo rašinio konkurso nugalėtojas. Šių metų rašinio tema – „Poezija mano gyvenime“. Moksleiviai buvo kviečiami rašyti, kaip poezija yra juos paveikusi: gal svarbiu gyvenimo momentu perskaitė eilėraštį, kuris paskatino į situaciją pažvelgti kitaip, gal suvokė, kad būna akimirkų ar patirčių, kurių prozos kalba nepajėgi išreikšti, gal gyvenime patyrė kokį poetišką įvykį ar laikotarpį.
Skaityti toliau: Išrinktas Kristinos Sabaliauskaitės trumpojo rašinio konkurso nugalėtojas

Reformacijai 500

Nors Reformacija buvo ilgokai trukęs sudėtingas procesas, lemiamu momentu, žyminčiu Liuterio reformos pradžią, tradiciškai laikoma 1517 m. spalio 31 d.
1517 m. spalio 31 d. Martinas Liuteris (Martin Luther, 1483–1546) Vitenberge paskelbė savo 95 tezes, kurias kvietė apsvarstyti „iš meilės tiesai ir noro ją išsiaiškinti“. Ši data simboliškai ir yra laikoma reformacijos pradžia.
Skaityti toliau: Reformacijai 500

Skelbiamas lituanistinių leidinių leidybos konkursas

Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešąjį konkursą vykdyti Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programos, patvirtintos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2010 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. N-1 (118), 7 uždavinio „Užtikrinti Programos tyrimų rezultatų sklaidą“ priemones:
01.07.02 Rengti ir leisti aktualius lietuvių kalbos tyrimų leidinius,
01.07.04 Rengti ir leisti mokslo populiarinimo ir mokomuosius leidinius.
Skaityti toliau: Skelbiamas lituanistinių leidinių leidybos konkursas

Įvyko konferencija „Vincas Krėvės Nepriklausomybės priešaušryje“

2017 m. spalio 27 dieną, penktadienį, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje (Seinų g. 10, Merkinė) vyko respublikinė konferencija lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams „Vincas Krėvės Nepriklausomybės priešaušryje“, skirta rašytojo 135-osioms gimimo metinėms paminėti.
Skaityti toliau: Įvyko konferencija „Vincas Krėvės Nepriklausomybės priešaušryje“