LNB virtuali paroda. „Vincas Mykolaitis-Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties“

Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje parengta virtuali paroda „Vincas Mykolaitis-Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties, skirta žymaus lietuvių poeto, prozininko, dramaturgo Vinco Mykolaičio-Putino 120-osioms gimimo metinėms.

Parodoje atspindėti svarbiausi rašytojo biografijos momentai, kūrybos bruožai, supažindinama su jo parašytomis knygomis, vertimais, straipsniais, pateiktas didelis pluoštas fotografijų, mokslo, kultūros veikėjų straipsnių apie poetą ir jo kūrybą.
Skaityti toliau: LNB virtuali paroda. „Vincas Mykolaitis-Putinas: Nenoriu išnykti iš savo šviesiosios būties“

Alfonsas Nyka-Niliūnas. Putinas gyvenimo ir kūrybos prieštarose (1964–1967)

Vincas Mykolaitis-Putinas yra viena tragiškiausių asmenybių lie­tuvių literatūroje. Nuo pat ankstyvos jaunystės pasmerktas vidinio emigranto likimui, jis nuolat turės kovoti su kieno nors primesta disciplina, kieno nors uždėtais varžtais, kam nors paklusti, nusilenkti, neturėdamas galimybių ar valios realiai pasipriešinti. Pirmoji ir galbūt pagrindinė jo vidinės emigracijos priežastis buvo aniems laikams būdingas stojimas į kunigų seminariją be pašaukimo, vien tik nusilenkiant tėvų valiai, paremtai įsitikinimu, kad „pripras“. Ir iš tiesų, kaip tatai liudija biografiniai faktai ir ypač kūrybos analizė, jis iki tam tikro laipsnio „priprato“. Šiame „pripratime“, mūsų nuo­mone, glūdi visos jo asmeninės tragedijos šaknys.
Skaityti toliau: Alfonsas Nyka-Niliūnas. Putinas gyvenimo ir kūrybos prieštarose (1964–1967)

Irena Balčiūnienė. Dar nepažintas Putinas

Nesulaikomai eina antras Putino gyvenimo dramos šimtmetis.
Sausio šeštą, per Tris Karalius, bus minimos 120-osios poeto, prozininko ir dramaturgo, literatūros tyrinėtojo, Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų profesoriaus, visuomenės veikėjo gimimo metinės. Vilniaus memorialiniame bute-muziejuje įvyks „Knygos teatro“ spektaklis pagal romano „Altorių šešėly“ III dalį.
Skaityti toliau: Irena Balčiūnienė. Dar nepažintas Putinas

Bronius Krivickas. Entuziazmas ir kriticizmas

Bronius Krivickas (1919–1952) buvo rašytojas, vertėjas, literatūros kritikas. Baigęs literatūros studijas, dirbo žurnalų redaktoriumi, mokytojavo, o 1945 m. įstojo į partizanų būrį. Daugiau apie autorių galima sužinoti čia. Ši ištrauka, nors ir parašyta daugiau nei prieš pusę amžiaus – aktuali ir šiandien, ieškant aukso vidurio tarp jaunatviško entuziazmo ir kritiško požiūrio. Ją perskaityti rekomenduojama visiems „dar nemirusiems visuomenės reikalams“.
Skaityti toliau: Bronius Krivickas. Entuziazmas ir kriticizmas

Bonifacas Stundžia. Tarmės sulaukė savo metų

tarmiu-metaiTaigi Tarmių metai prasidėjo, metų ženkle (autorius Robertas Jucaitis) pavaizduotas suktukas sukasi, akivaizdžiai jaučiamas tarminės raiškos pagyvėjimas, tarsi kokį džiną iš butelio būtume išleidę. Vienas po kito spaudoje randasi kalbininkų, etnològų, rašytojų ir šiaip tarmių entuziastų straipsnių, interviu, skirtų tarmėms, apie tarmes šnekama per radiją, televiziją.
Skaityti toliau: Bonifacas Stundžia. Tarmės sulaukė savo metų

Meilės Lukšienės metai

100-osios Meilės Lukšienės gimimo metinės – UNESCO 2013 m. minima sukaktis

Meilė Lukšienė – Matjošaitytė (1913 08 20 – 2009 10 16) lietuvių literatūros tyrėja, pedagogė, edukologė, humanitarinių mokslų daktarė, habilituota socialinių mokslų daktarė,  Lietuvos švietimo reformos pradininkė
Meile_Luksiene

2011 m. lapkričio 9 d. Paryžiuje UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje habil. dr. Meilės Lukšienės 100-osios gimimo metinės paskelbtos UNESCO 2013-aisiais minima sukaktimi. UNESCO dėmesys šiai visuomenės veikėjai skiriamas už itin svarbų vaidmenį vystant modernią švietimo sistemą bei ugdant demokratišką lietuvių bendruomenę.
Skaityti toliau: Meilės Lukšienės metai