Dalia Dilytė-Staškevičienė. Kristijono Donelaičio didybė

Prieš trejetą amžių saulės, dar tebestoviniuojančios dangaus skliaute, bet jau pasiruošusios vėl kopti, šviesą išvydo pirmasis mūsų poetas Kristijonas Donelaitis. Jis iškilo pirmas – ir iki šiol tebėra didžiausias, pasirodė pirmas – ir liko nepralenktas. Švęsdami poeto trijų šimtų metų jubiliejų, turime progos pamąstyti apie jo svarbą ir reikšmę, apie jo vietą Lietuvos ir Europos kultūroje.
Skaityti toliau: Dalia Dilytė-Staškevičienė. Kristijono Donelaičio didybė

Darius Kuolys. Laimei, Donelaitis

„Kaip italuose Dantė, taip mūsuose Donelaitis ne tik pradeda literatūrą, bet iškart užima joje labai žymią, gal net žymiausią iki šiol vietą“, todėl lietuviai Donelaičiu, kaip italai Dante, „gali didžiuotis prieš visas apšviestas Europos tautas“, – teigė prieš šimtmetį Maironis.

2014-ųjų sausio 1-ąją – Kristijono Donelaičio 300-asis gimtadienis. Minėdamas šią šventinę dieną, pilietinis Tiesos.lt portalas pasiūlė Donelaičiui skirtą Dariaus Kuolio, Lituanistų sambūrio valdybos nario,  straipsnį.
Skaityti toliau: Darius Kuolys. Laimei, Donelaitis

Marijus Šidlauskas. Vargas dėl Donelaičio

Švenčiant klasikų jubiliejus visada sveika supurtyti pačią klasikos sampratą, kuri, natūralu, apsineša dulkėmis ir nuosėdomis. Ir klasika tampa tuo, ką kiekvienas laiko privalu perskaityti, bet niekas nebeskaito.

Pacituoti dar galima, galima pagirti (harmoninga, saikinga, pavyzdinga ir visokeriopai vertinga) – bet neskaičius, iš nuogirdų. Lietuvių klasika kelia dar ir papildomų rūpesčių, nes „yra graudi, rimta, skaudi, kad ir maloniai. Žinoma, dažniausiai ir tautiška. Lietuviui gera vargti, gera liūdėti, taip jau yra. Ir be vilties, kad bus kitaip. Nes klasika tęsiasi. Rimtosios klasikos tekstai turi dirbti, plušti. Lietuviškai tariant, klasika neapsieina be perdirbinių, variacijų, parodijų…“ Čia cituoju nerimtai rimtą Rimanto Kmitos straipsnį „Klasika yra kada…“, išspausdintą 2012 m. almanache Baltija (p. 166). Ir dar priduriu nuo savęs – klasika neapsieina ir be provokacijų.
Skaityti toliau: Marijus Šidlauskas. Vargas dėl Donelaičio

Dainora Pociūtė. Abraomas Kulvietis – sąžinė prieš epikūrizmą

Abraomas Kulvietis (apie 1510/1512–1545 06 06) – pirmasis Renesanso humanistinio išsilavinimo idealus įgyvendinęs lietuvis, Lietuvos religinės minties pradininkas, Lietuvos Katalikų bažnyčios ydų kritikas, Reformacijos įkvėptų evangelizmo (protestantizmo) idėjų pagrindėjas Lietuvoje.
Skaityti toliau: Dainora Pociūtė. Abraomas Kulvietis – sąžinė prieš epikūrizmą

Elina Naujokaitienė. Oskaro Milašiaus kūryba ir Czesławo Miłoszo eseistika

Oskaras Milašius ir europinės kultūros kalba

Cz.Miłoszas esė „Poezijos liudijimas“ („Swiadectwo poezji“, 1983, pranc. 1987) ir O.Milašius esė „Keletas žodžių apie poeziją“ („Quelques mots sur la poésie“) svarsto praeities ir dabarties bei ateities sąsajas, istoriškumo temą literatūroje, mąsto apie poezijos ir žmonijos likimą, poetines formas, vyrausiančias ateityje. Cz.Miłoszas pažymi, kad evoliucinio tipo poezijoje (jos modelis – XVII–XVIII a. literatūra) vyrauja bibliniai pasakojimo modeliai, kurie daro savitą konkrečią kultūrą ir teikia jai tęstinumo. Modernistinis maištas (T.S.Eliotas arba Ch.Baudelaire’as) atrodo kaip savotiškas pertrūkis šioje tradicijoje, nes laiką ir istoriją traktuoja regresyviai.
Skaityti toliau: Elina Naujokaitienė. Oskaro Milašiaus kūryba ir Czesławo Miłoszo eseistika

Vida Šatkauskienė. Kas ty mariose?

Norisi kiek pratęsti ramesnes, mąslesnes susikaupimo nuotaikas, kurias prikėlė lapkritis, Vėlinių-Ilgių šventės, kupinos praeitin nugrimzdusių artimųjų atminimo. Jas lyg perima metų bei pasaulio baigmės ir jų atsinaujinimo laukimo laikas, neįsivaizduojamas be ramumos ir pagarbos protėviams. Tarsi laimikis į tinklus „įkliuvo“ šiuo metų tarpsniu mituose ir ypač dainose tyvuliuojančių marių vaizdinys.
Skaityti toliau: Vida Šatkauskienė. Kas ty mariose?

Elžbieta Banytė. Mitas modernistų poezijoje

Dažnas teiginys, kad mitas atgimė XX a. pradžioje. Virginia Woolf yra sakiusi, jog esminis lūžis žmogaus mąstyme įvyko maždaug 1910-ųjų gruodį. Tuo metu Londone buvo atidaryta pirmoji postimpresionizmo paroda, iš kurios visuomenė susidarė vaizdą apie tendencijas, kurios reiškėsi Prancūzijoje jau nuo XIX a. pabaigos.
Skaityti toliau: Elžbieta Banytė. Mitas modernistų poezijoje

Donata Mitaitė. Poeto portretas epochos fone

Originalios formos, sąmojingoje ir išmintingoje knygoje „Užrašai ir išrašai“ Michailas Gasparovas, vienas žymiausių XX a. antros pusės rusų filologų, rašė: „Gorkis – labai įdomi figūra. Dabar jis, kaip ir Majakovskis, yra nemėgstamas dėl jo oficialiosios sovietinės šlovės. Tesvarstoma tik tai, ar Stalinas jį nužudė, ar ne. Bet kai politika bus užmiršta ir bus imta tyrinėti jį kaip rašytoją, pasirodys, kad jo kūryboje esama labai daug įdomių dalykų“1. Šis M. Gasparovo teiginys galiotų ne vienam žinomam lietuvių rašytojui. Be abejo, Juozas Macevičius (1928–2011) nei kūryba, nei oficialiąja šlove Maksimui Gorkiui neprilygsta, tačiau ir jo poezija nesutapatintina su autoriaus oficialiuoju vaidmeniu sovietinėje lietuvių literatūroje, o jo likimą verta prisiminti ir pabandyti suprasti.
Skaityti toliau: Donata Mitaitė. Poeto portretas epochos fone