Viktorija Daujotytė. Kodėl Lietuvos valstybė turėtų teikti pirmenybę lituanistikai?

Prieš pabandant atsakyti, reiktų iš naujo ir iš naujo grįžti prie lituanistikos sampratos. Taip, tai humanistikos dalis, bet kur jos ribos? Gal išeities taškas – tyrinėtojo sąmonė, kurios turinys siejasi su Lietuva, lietuviškumu, su lietuviškumo patirtimi ir pasireiškimais, su sąmoninga nuostata: tai, kas tiriama,  vertinama, reflektuojama, matyti savo šalies, valstybės, jos žmonių poreikių, vertybių, jų kūrimo, saugojimo kontekste. Lituanistika prasideda iš esmės kaip savaiminė sąmonės reakcija į tai, kas svarbu individui, jo genčiai, bendruomenei, tautai.
Skaityti toliau: Viktorija Daujotytė. Kodėl Lietuvos valstybė turėtų teikti pirmenybę lituanistikai?