Paminėjome kun. Alfonsą Lipniūną (1905–1945)

Kovo 29-osios vakarą Šv. Jonų bažnyčioje gausus susirinkusiųjų būrys paminėjo kun. Alfonsą Lipniūną. Kalbėjo vyskupas Jonas Kauneckas, kunigas Vitalijus Kodis, renkantis medžiagą apie Alfonso Lipniūno gyvenimą, dr. Gediminas Mikelaitis ir dr. Darius Kuolys. Kankliavo Skriaudžių kanklininkai – seniausio Lietuvos kanklininkų kolektyvo atstovai, giedojo Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos choras „Viva voce“, vadovaujamas Virginijos Katinienės ir Raimondo Katino. Dėkojame visiems atėjusiems, kartu pabuvusiems, prisiminusiems. Kviečiame rinkti atsiminimus apie kun. Alfonsą Lipniūną – pakalbinti buvusius VU studentus, vilniečius ir visus, kuriems teko pažinti kun. A. Lipniūną. Svarbūs visi duomenys. Surinktą informaciją reiktų siųsti šiuo adresu: kurija@paneveziovyskupija.lt
IMG_8727

Skriaudžių ansamblis „Kanklės“
IMG_8743
Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas dalijasi prisiminimais apie šviesaus atminimo kunigą Alfonsą Lipniūną
IMG_8736
Kalba literatūros istorikas dr. Darius Kuolys

IMG_8750
Literatūros istorikas dr. Gediminas Mikelaitis skaito pranešimą

IMG_8752
Kun. Vitalijus Kodis pasakoja apie tikinčiųjų pastangas paskelbti kun. Alfonsą Lipniūną palaimintuoju

IMG_8774
Susirinkusiųjų padėka Vilniaus Balio Dvariono muzikos mokyklos chorui „Viva voce“ ir jo vadovams

IMG_8730

Gausus atminimo vakare dalyvavusiųjų būrys išgirdo daug nežinotos informacijos apie kun. Alfonsą Lipniūną.