„Lituanistų sambūris“ kviečia mokytojus ir mokyklų bendruomenes paminėti Sąjūdžio 30-metį Sąjūdžio pamokomis

2018-ieji yra ir Sąjūdžio metai. 1988-ųjų birželio 3-iąją Mokslų akademijos salėje Vilniuje buvo įsteigtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis, sutelkęs visuomenę Lietuvos valstybei atkurti. Prieš 30 metų dainavome: „Mes pagaliau atradome, kad Lietuva – tai sąžinė“. Ar mūsų mokiniams Lietuva yra sąžinė, ką jiems šiandien reiškia Sąjūdžio idėjos ir nuveikti darbai?

Lituanistų sambūris kviečia mokytojus, mokyklų bendruomenes birželio 4 dieną, pirmadienį, prisiminti Sąjūdį ir jo žmones, pamokose skirti laiko nesenai Tėvynės istorijai aktualizuoti. Jei netinka birželio pirmas pirmadienis, galima pasirinkti kitą tinkamą dieną. Siūlome pasikviesti į pamokas-susitikimus savo krašto pirmuosius sąjūdininkus, aplankyti muziejus ir su Sąjūdžio veikla susijusias vietas,  pasiklausyti ir patiems padainuoti Atgimimo laiko dainų, paskaityti ir panagrinėti to metų kalbų, sakytų garsių lietuvių poetų, filosofų, mokslininkų, susipažinti su Sąjūdžio laikų literatūrine kūryba, patyrinėti ir aptarti dokumentinę medžiagą, pasižiūrėti istorinių kino filmų.

Kviečiame pasinaudoti šiais šaltiniais:

Iš viešai sakytų 1988 metų tekstų

Arvydas Juozaitis:
Politiką reikia remti kultūriniu žmonių brandumu. Natūrali, neforsuota politika, turinti tolimos ateities perspektyvą politika tuo tik ir tegali remtis. Nepadariusi šito, ji praranda gyvybę, virsta prievartos aparatu ir paskelbia karą viskam, kas gyva, jos nevaldoma ir nekontroliuojama.

Romualdas Ozolas:
Visa, kas trukdo sužibėti mūsų protų šviesai, paliksime nuošalyje. Kiekvieną, kad ir nedidelę, idėją kaupsime į mūsų išminties piramidę.

Vytautas Landsbergis:
Dabar visi mes – beveik visi – jau norime būti Vydūno „sau žmonėmis“. Mes – ne darbo jėga, ne trąša kažkieno laukuose. Mes turime savo pačių gyvenimo tikslą. <…> Puoselėkime bičiulystę, talką, jausmą, kad visa, kas kieno nors iš mūsų padaryta, tai visų padaryta. Ir nepuoselėkime pavydo, įtarumo, apkalbų, irzlių Europos provincijos miestelių pavydo.

Meilė Lukšienė:
Pirmiausia būtina išstumti iš savo vidaus vergą. Jei to nepadarysime, užteks stipresnio treptelėjimo iš šalies ar net krašto viduje – ir vėl būsime vergai. Prievarta gimdo prievartą. O reikia gilaus žmogiškumo, orumo ir tautinės savigarbos, kuri įpareigotų mus elgtis pagarbiai su kiekvienu žmogumi ir gerbti teisybę, pirmiausia už ją kovoti. <…> Dabar reikia savarankiškai mąstančių žmonių, bet, deja, tokių beveik ir neturime.

Algirdas Patackas:
Kova dėl laisvės negali būti pakeista kova dėl valdžios.

* * * * *

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis. Istorija

LPS

27 Sąjūdis ir Lietuvos nepriklausomybė 1988–1990 (filmas)

Dokumentinė apybraiža „Liaudis tampa tauta. Sąjūdžio kelias“ (2013)

Lietuvos atgimimo sąjūdžio dainos

Sąjūdžio ir kelio į Nepriklausomybę chronologija

Skelbiami 1988–1990 m. KGB dokumentai apie Sąjūdį

L.V. Medelis. „Atgimimo“, pirmo ir nepriklausomo, fenomenas (1988–1990)

Prieš 25 metus gimė nauja Lietuva – 1988 metų spalio 22-ąją įvyko Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas

„Mes nugalėjom“: su duona ir rūtų puokšte – į atgimstančią Lietuvą

Dokumentinė apybraiža „Mes nugalėjom“

Sigitas Geda. Žodis Lietuvai (šaltiniai.info)

Justinas Marcinkevičius. 1989-02-16 (šaltiniai.info)

Sąjūdžio 30-metis: kaip KGB bandė užgniaužti Lietuvos atgimimą

Diena prieš įkuriant Sąjūdį: pradžia – ant Tauro kalno

Sąjūdžiui – 30

Kauno sąjūdietis Zenonas Langaitis: istorija buvo mūsų pusėje

V. Landsbergis apie Sąjūdį: retai blogis negali sulaikyti gėrio, bet taip buvo

Gediminas Pilaitis. Sąjūdžio jubiliejus: kaip sugriuvo baimės ir tylos siena

Vytautas Landsbergis: „Sąjūdis platino laisvės idėją visur aplink“

Vytautas Landsbergis. Jaunimui ir visiems apie Lietuvos Sąjūdį. Nesmurtinis sukilimas

Sąjūdžio 30-metis: kaip KGB bandė užgniaužti Lietuvos atgimimą

Vytautas Landsbergis. Sąjūdžio fenomenas