Pasivaikščiojimai su Tomu Venclova

„…ir viskas buvo Dievo dovana…“  (Tomas Venclova  „Gyvųjų motina“)
Nors iš poezijos neišgyvensi (kyla klausimas ar galima išgyventi iš kūrybos?), tačiau tai neatstumia žmonių nuo to, ką jie daro. Ką jie kuria. Neatstūmė ir Tomo Venclovos, kuris ne tik tyrinėja literatūrą, yra publicistas ir vertėjas bei profesorius Jeilio (JAV) universitete. Be šios daug laiko atimančios veiklos, jis dar ir kuria poeziją. Galima drąsiai teigti, kad Tomas Venclova yra tikra Dievo dovana mūsų šaliai.
„Vilnius man svarbiausias pasaulio miestas“ – sako Tomas Venclova.
Kviečiame pasivaikščioti su Tomu Venclova.