Pauliui Širviui – 100

Prieš 100 metų gimė Paulius Širvys – vienintelis sovietmečio poetas, virtęs savotiška legenda, apie kurį istorijų gali papasakoti kiekvienas, bent kiek pabendravęs. Dainiškoji Pauliaus Širvio lyrika kyla iš pačių tyriausių liaudies dainos versmių, bet nuspalvinta poeto kančios ir skaudaus žiūrėjimo į pasaulį.

Paulius Širvys: „Liepsnoja? Ir tegu!“

Pabaigos neturintis Paulius Širvys: velnio lašai, vienatvė ir taurus atlapaširdiškumas

Tragiško likimo poetas naktimis negesindavo šviesos

Valdemaras Kukulas. Išsipildymo ženklai

Pauliaus Širvio jubiliejui skirtos muziejininko Alfo Pakėno parengtos publikacijos

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai (I)

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai. Apie „Žygio draugus“ (II)

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai (III)

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai (IV)

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai (V)

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai (VI). Kol Nemunas bus…

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai. Vladas Baltuškevičius. Prisimenant ne tik Paulių (VII)

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai (VIII)

Poeto P. Širvio 100-mečiui: iškirsti Pauliaus sielos beržai (IX). Paulius Širvys Poezijos pavasariuos

Iškirsti Pauliaus sielos beržai (X). A. Pakėno prisiminimai

 LRT mediatekos įrašai

Literatūros pėdsekys. Pauliaus Širvio kūryba: karo mėsmalės suluošinta siela ir „velnioniškai vieno“ poeto eilėraščiai

 Vakaro autografas. Poetas Paulius Širvys

LRT Radijas 90. Paulius Širvys

Spektaklis. Paulius Širvys „Aš beržas“

Pabaigos neturintis Paulius Širvys: velnio lašai, vienatvė ir taurus atlapaširdiškumas

Pauliui Širviui – 100: gyvenimo šansai, susinaikinimas ir garantuota amžinybė (Mindaugas Klusas, LRT.lt)

Pauliaus Širvio ruduo

Rašytojui Pauliui Širviui – 100 (virtuali paroda)