Pirmas sakinys | Sovietmečio literatūra. Kaip ją suprantame

Per pastaruosius penkerius metus Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas išleido tris stambias tyrimų knygas, kuriose šio instituto mokslininkės ir mokslininkai nuosekliai nagrinėja ir apmąsto visą sovietmečio literatūrą.
Toks daugiau nei porą dešimtmečių trukusių tyrimo rezultatas leidžia mums pirmą kartą nauju žvilgsniu taip nuodugniai, profesionaliai ir ramiai pažvelgti į sovietinės okupacijos periodo literatūros lauką, jo veikėjus, kūrinius, kūrybos ir jos kontrolės formas, temas ir problemas.

„Pirmame sakinyje“ su viena iš šių tyrimų vadovių Dalia Satkauskyte kalbamės, kokie buvo pagrindiniai iššūkiai ir ar pavyko juos įveikti, ar šios trys knygos ir ją lydėję smulkesni darbai pakeitė mūsų supratimą apie sovietmečio literatūrą, kokia yra šio literatūrinio palikimo vertė ir ar vis dar verta to meto kūrinius atsiversti ne tyrėjams.

Pirmas sakinys. Sovietmečio literatūra. Kaip ją suprantame (laidos įrašas)

Ved. Mindaugas Nastaravičius ir Tomas Vaiseta

LRT