Pirmieji Lietuvoje mokinių žodyno dydžio tyrimai

Žodyno dydis – tai visi žmogaus mokami žodžiai. Tačiau vienus žodžius žmogus aktyviai vartoja kalbėdamas ar rašydamas – tai jo produktyvusis (aktyvusis) žodynas, kitus supranta skaitydamas tekstus ar jų klausydamas – tai receptyvusis (pasyvusis) žodynas. Mokslininkai analizuoja ir receptyvųjį, ir produktyvųjį žodyną, bet iki galo nesutaria, koks šių žodynų santykis. Pavyzdžiui, vieni teigia, kad nors receptyvusis žmogaus žodynas yra didesnis, produktyvusis nuo jo skiriasi nedaug, jis apima apie 92 proc. receptyviojo žodyno. Kiti mano, kad skirtumas didesnis: produktyvusis žodynas sudarąs tik 50–75 proc. receptyviojo.
Grupė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto mokslininkių pirmą kartą tyrė vartojamo lietuvių kalbos žodyno dydį. Tiriamieji – šešių Vilniaus gimnazijų mokiniai – turėjo atlikti pagal specialią metodiką parengtus testus. Kaip buvo sudaryti tie testai, kaip vyko tyrimas, ką jis atskleidė ir kokios panašių tyrimų perspektyvos, „Gimtojoje kalboje“ pasakoja doc. dr. Loreta Vilkienė.

Vilkiene_GK_2020-02

Mielieji lituanistai, dabar toks metas, kai turime skaityti, vieGK-2020-02-virs-internnas kitą palaikyti ir išlikti. Džiaugiamės, kad „Gimtosios kalbos“ žurnale  atsirado „Pedagogo užrašų“ skiltis, kviečiame visus dalintis sukaupta patirtimi – savo mintis galite siųsti šiuo adresu –  gkalba@melc.lt

„Gimtosios kalbos“ žurnalas prenumeruojamas Lietuvos pašto skyriuose, arba internetu.

Maloniai kviečiame prenumeruoti.