Povilui Višinskiui – 145

Povilas Višinskis – visuomenės ir kultūros veikėjas, lietuviškos spaudos bendradarbis, literatūros kritikas, vienas iš Lietuvos demokratų partijos steigėjų.
Kultūrinė Višinskio veikla laužė ir nusistovėjusius patriarchalinės lietuviškos bendruomenės stereotipus – jo palaikomos į besikuriančios lietuviškos kultūros lauką atėjo moterys: Julija Žymantienė-Žemaitė, Marija Pečkauskaitė-Šatrijos Ragana. Jo pastangomis mezgėsi taip lietuvių literatūrai reikalingi tarpasmeniniai ryšiai, pradėjusių rašyti moterų tekstai atsidūrė lietuviškos inteligentijos dėmesio centre. Višinskio laiškai ne tik ugdė rašančiųjų literatūrinę savimonę, bet ir formavo literatūros augimui būtiną recepcijos, literatūrinės komunikacijos lauką. Višinskio atliktas lietuvių rašytojų „auginimo“ darbas Viktorijos Daujotytės taikliai pavadintas Višinskio akademija.

Dalia Striogaitė. Povilo Višinskio laiškai, kurių nežinojome

Aldona Ruseckaitė. Povilo Višinskio ir Žemaitės kūrybinė bei gyvenimiškoji bičiulystė

Juozas Brazauskas. Tautinio atgimimo šauklys Povilas Višinskis