Pranas Kniūkšta. Iš administracinės kalbos darbų patirties

Neseniai bičiulių 85-ojo gimtadienio proga sveikintas kalbininkas Pranas Kniūkšta, daugiau kaip keturis savo profesinės veiklos dešimtmečius paskyręs dokumentų kalbos reikalams, prisimena šių darbų pradžią ir drauge su kolegomis parengtus šios srities veikalus.

GK 2018-10_Kniuksta_Administr kalba

Lituanistų sambūris nuoširdžiausiai sveikina nenuilstantį kanceliarinės kalbos tyrinėtoją Praną Kniūkštą ir linki stiprios sveikatos ir ilgos tarnystės gimtajai kalbai.