Prenumeruokime „Liaudies kultūrą“!

„Liaudies kultūros“ prenumeratoriai kartu su naujausiu žurnalu (ką tik išėjo 2017 metų 4 numeris) gavo ir DVD, papildantį ir gyvai iliustruojantį lietuvių tautinio kostiumo tyrimų rezultatus.

Kaip ir kiekvienas leidinys, prenumeratorius „Liaudies kultūra“ labai gerbiair brangina. Žurnalo redakcija dėkoja prenumeratoriams už pasitikėjimą ir pažada nenuvilti.

Metinė žurnalo prenumerata, jei užsisakote internetu – tik 11.59 €:
https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx

 LK DVD