Prof. Tomas Venclova:

Kalbėsiu tik vienu konkrečiu klausimu – apie skaitinius, rekomenduojamus 11-12 klasei. Nemanau, kad ta problema buvo pakankamai apgalvota. Šiaip jau norėtųsi, kad būtų du kursai: lietuvių literatūros kursas ir pasaulinės literatūros kursas. Aišku, gal tai tik svajonė.

Kaip žinia, J. Ambrazevičių politiniu ir istoriniu atžvilgiu vertinu neigiamai. Bet jo ir dviejų bendraautorių,  J. Griniaus ir A. Vaičiulaičio,  pasaulinės literatūros vadovėlis (dvitomis), išleistas tarpukariu, yra pavykęs – išprusęs žmogus turėtų žinoti visus autorius, kurie ten nagrinėjami. Vargu ar visus mokykloje perskaitytų, bet sulaukęs brandesnio amžiaus galėtų prie jų grįžti. Taip pat esti elektroninė literatūros chrestomatija, joje galima rasti labai gerų dalykų.

Programoje pasirinkimo spektras turėtų būti žymiai didesnis, literatūros sąrašas platesnis.

 

Apšvieta:

Be J. W. Goethe‘s „Fausto“, kurio, beje,  siūlomi tiktai fragmentai (nemanau, kad tai gerai),  turėtų būti bent jau F. Schillerio „Vilius Telis“, Voltaire‘o „Kandidas“, G. Lessingo „Natanas Išmintingasis“, J. Swifto „Guliverio kelionės“. Be to, J. Austen „Puikybė ir prietarai“ priklauso šiam, o ne realizmo  laikotarpiui. (Pastebėtina, kad supainioti J. Austen ir E. Orzeszkowos veikalai).

 

Romantizmas:

Turėtų būti: G. Byrono „Kainas“, koks nors V. Hugo kūrinys, H. Heinės eilėraščiai. Reikėtų mokinius supažindinti su Taraso Ševčenkos kūryba, ypač turint omenyje dabartinę situaciją.

 

Realizmas:

  1. Biliūną reikėtų nukelti toliau, kur yra Šatrijos Ragana, Vaižgantas.

Iš dviejų seserų Bronte reikėtų palikti tik vieną – Emiliją (ji buvo geniali rašytoja, o Ch. Bronte – tiktai gera). Trūksta Ch. Dickenso. Kyla abejonių dėl G. de Maupassanto (prancūzų ir taip daug). A. Čechovas, kaip ir J. Biliūnas, yra būtinas, bet priklauso vėlesniam metui. Neįsivaizduoju moksleivio, kuris baigtų vidurinę, nieko negirdėjęs apie L. Tolstojaus „Karą ir taiką“.

 

Modernizmas:

Kiek abejoju dėl V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“. Tas kūrinys šiandien atrodo jau truputį anachroniškas. Bet turi būti Mykolaičio eilėraščiai.

Yra H. Hesse, o kur Th. Mannas? Taip pat reikėtų įtraukti Ch. Baudelair‘ą, nors dauguma jo vertimų man neatrodo geri.

Prie W. Faulknerio, E. Hemingway‘aus (gal palikti vieną iš jų?) galima pridėti F. S. Fitzgeraldą.

Turėtų būti A. Achmatova ir jos kūryba, ypač „Rekviem“.

 

12 klasė:

 

Kiek abejoju dėl B. Krivicko – tai garbingas žmogus, bet nespėjo subręsti ir nėra to masto poetas, kaip V. Mačernis ar S. Nėris.

Šalia B. Sruogos „Dievų miško“ turėtų būti K. Borutos „Baltaragio malūnas“.

Abejoju dėl M. Kunderos, S. Aleksijevič, O. Tokarczuk, Liūnės Sutemos.

Turėtų būti daugiau Cz. Miloszo – ir eilės, ir eseistika, ir „Isos slėnis“.

Aiškiai trūksta A. Nykos-Niliūno, gal ir J. Meko.

 

Dramaturgija:

  1. Marcinkevičius kelia klausimų, bet jo dramos (nebūtinai „Mažvydas“) istoriškai svarbios ir teikia medžiagos diskusijoms, taigi telieka.

Galėtų būti įtrauktas K. Saja, jo absurdistinės pjesės.

Lietuvių šiuolaikinė drama: galėtų būti M. Ivaškevičius – atrodo,  jis šiuo metu pats įdomiausias.

Šalia Becketto galėtų būti Ionesco „Raganosiai“, tai gera pjesė apie stereotipų galią.

Žodžiu, reikia atidžiai peržiūrėti autorių sąrašą ir jį redaguoti.