Profesoriaus Gintauto Akelaičio 70-mečiui

„Būsiu, kur reikės ir kada reikės“, – sako profesorius Gintautas Akelaitis, ir kolegos neabejoja, kad žodis bus ištesėtas. Sintaksės, administracinės kalbos, kalbos kultūros specialisto Gintauto Akelaičio jubiliejaus, kuris minimas šį rudenį, proga – kolegių Vidos Žilinskienės ir Ritos Urnėžiūtės žvilgsnis į sukaktuvininko darbus, pedagoginę ir visuomeninę veiklą.
G. Akelaitis. GK-2019-09

Straipsnis skelbtas „Gimtosios kalbos“ rugsėjo numeryje.
GK-2019-09-virs-intern