Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymai (XII): Žodžio magija baltų religijoje ir mitologijoje. Kvietimas

Kviečiame skaityti pranešimą prof. Norbertui Vėliui skirtuose skaitymuose!
2019 m. balandžio 11–12 d. Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas rengia
Profesoriaus Norberto Vėliaus skaitymus (XII)
Žodžio magija baltų religijoje ir mitologijoje

Liaudies išmintis byloja: Žodis gydo, žodis žeidžia. Šis posakis rodo, kad nuo seno suvokta žodžio svarba ir reikšmė žmonių gyvenime. Žodžių visuma sudaro kalbą – bendravimo priemonę, – kurioje atsiskleidžia tautos savimonė, būdas, papročiai, mąstysena.
Šia konferencija siekiama suburti įvairių mokslo sričių – folkloro, etnologijos, religijotyros, archeologijos, kalbotyros, menotyros, literatūrologijos ir kt. – tyrinėtojus ir pakviesti pasigilinti į žodžio magijos problematiką, remiantis baltų genčių ir tautų religijos, mitologijos, archeologijos, lingvistikos, etnografijos, tautosakos ir kt. duomenimis.
Siūlome tokias pranešimų temas:
· Žodis kasdienybėje: etiketo formulės, situaciniai posakiai, tikėjimai
· Žodžio reikšmė svarbiais gyvenimo momentais: gimimo, vedybų, laidotuvių metu
· Žeidžiantieji žodžiai: keiksmai, prakeiksmai, patyčios
· Gydantieji žodžiai: užkalbėjimai, maldos, maldelės
· Kuriantieji žodžiai: meilės magija, ūkinė magija
· Žodžio galia: priesaikos, draudimai
· Žodžio magija skirtinguose tautosakos žanruose
· Pasakotojas ir pasakojimas, iškalbos menas
· Žodžio ir rašto santykis
· Žodžio magija ir senųjų tikėjimų atgarsiai šiandien
Skaitytų pranešimų pagrindu parengti ir recenzentų teigiamai įvertinti straipsniai bus publikuojami periodiniame mokslo žurnale „Tautosakos darbai“.
Pranešimų temas ir tezes (200–300 žodžių) iki 2019 m. kovo 10 d. prašome siųsti: Jūratei Šlekonytei <jurates@llti.lt>
LLTI_logo