Profesoriui Arnoldui Piročkinui – 85

A. PiročkinasŽinomam filologui, kalbininkui, istorikui, kultūrininkui profesoriui Arnoldui
Piročkinui 2016 m. vasario 25 d. sukanka 85 metai. Džiaugiamės, kad profesorius Arnoldas Piročkinas, rūpindamasis gimtąja kalba, nepaliauja skelbti spaudoje straipsnius pačiais aktualiausiais klausimais. Dėkodami už nenuilstančią tarnystę gimtajai kalbai, linkime Profesoriui puikios sveikatos ir kūrybos džiaugsmo.

Profesorius habilituotas daktaras Arnoldas Piročkinas gimė 1931 metais Pašvenčio kaime, Jurbarko valsčiuje. 1949 metais jis baigė Šilutės gimnaziją, 1950–1955 metais Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1960 m. Arnoldas Piročkinas  įstojo į Vilniaus universiteto aspirantūrą. 1963–1991 metais, dėstydamas Vilniaus universiteto Lietuvių kalbos katedroje  (nuo 1971 m. docentas), ėmė gilintis į Jono Jablonskio kalbinį palikimą ir kalbos kultūros klausimus, parašė ir išleido  dviejų dalių monografiją apie Joną Jablonskį, už kurią 1979 metais jam buvo suteikta Lietuvos valstybinė premija.  Vėliau išleido Jono Jablonskio laiškus ir Jono Jablonskio kalbos taisymus. Šių keturių knygų pagrindu 1987 metais  apginta habilituoto daktaro disertacija.

Su pedagogine veikla aukštojoje mokykloje yra susiję profesoriaus  darbai: „Administracinės kalbos kultūra“, „Jaunajam lituanistui: Mokslinio darbo metodikos pradmenys“, vadovėlis kitataučiams „Mokomės lietuvių kalbos. Aukštesniojo kurso vadovėlis“. Arnoldas Piročkinas domėjosi bohemistika, yra išleidęs čekų-lietuvių ir lietuvių-čekų kalbų žodyną, paskelbęs keliolika straipsnių apie lietuvių ir čekų literatūrų ryšius.

Profesoriaus Arnoldo  Piročkino veikla labai plati ir įvairiapusė.

Rekomeduojame paskaityti:
Arnoldas Piročkinas. Čekų profesoriaus meilė Pabaltijo literatūroms
Arnoldas Piročkinas. Kodėl Karaliaučiuje, o ne Vilniuje?
Arnoldas Piročkinas.  Apie Jono Jablonskio kilmę ir šeimą
Arnoldas Piročkinas.  Nemačiau mėtant gėlių rusų tankistams
Aldonas Pupkis. Profesoriui Arnoldui Piročkinui – 80 metų. (KK-84; 2011)

Daugiau straipsnių apie lietuvių kalbos pavardžių rašybą ir kitas kalbos aktualijas galima rasti svetainėje.