Profesoriui Juozui Girdzijauskui atminti

Išlydėdami amžinybėn Profesorių Juozą Girdzijauską, prisiminkime jo gyvenimą, darbus.
Sigito Narbuto straipsnis „Lituanistikos baravedys. Profesoriaus Juozo Girdzijausko 70 pasitinkant“. (Juozui Girdzijauskui-70)
Regimantas Tamošaitis. Profesorius grįžo namo. Nekrologas čia
Eugenijus Ignatavičius. In memoriam. Nebijojęs būti savimi (Juozapas Girdzijauskas). Nekrologas čia.
Žemaičių žemės 2015-1 puslapiai, skirti Profesoriui atminti (Žemaičiai J.Girdzijauskui)
J.Girdzijauskas: „Galų gale tik tiek suvokiau, kad esminės žmogaus vertybės pasilieka“. Atsiminimai apie Profesorių čia
Vytautas J. Straižys. Juozas Girdzijauskas – Profesorius ir mokytojas. (apie J.Girdzijausko 80-čio minėjimą) čia