Profesoriui Juozui Pikčilingiui – 90

Prof. Juozas Pikčilingis (1926 01 03 – 1991 10 17) – žymus XX a. antrosios pusės kalbininkas, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininkas ir kūrėjas. Rūpinosi gimtosios kalbos būkle, paskelbė daug straipsnių, kuriuose taisė kalbos skurdinimo, įmantrumo, kanceliarinimo apraiškas. Visą gyvenimą Profesorius siekė savo tautos dvasios tobulėjimo ir laisvėjimo.

Vilniaus universitete jis pirmasis dėstė lietuvių kalbos stilistikos kursą ir parengė daug tos srities specialistų. Mokslininkas yra vertingų monografijų autorius, prisidėjo prie akademinės ir dabartinės lietuvių kalbos gramatikų, vadovėlių mokykloms bei frazeologijos žodynų leidimo.
Šiandien minime 90-ąsias Profesoriaus Juozo Pikčilingio gimimo metines.
Apie Juozą Pikčilingį
Per gimtąjį žodį – į tautos širdį