Profesoriui Zigmui Zinkevičiui – 90

Sausio 4-ąją Lietuvos kalbininkui, akademikui Zigmui Zinkevičiui sukako 90 metų.

Nuoširdžiai sveikiname Jubiliatą ir siūlome pasiklausyti su juo pokalbio „Knygos – pagrindinis šaltinis, nukreipęs mane į kalbos istoriją“. Profesorių kalbina Ramunė Šaučiulytė.

Zigmas Zinkevičius: „Knygos – pagrindinis šaltinis, nukreipęs mane į kalbos istoriją“ (1/6)

Zigmas Zinkevičius: „Mano gyvenimo tikslas – lietuvių kalbos istorija“ (2/6)

„Lietuvių tautos kilmė“: kalbininkai ir archeologai pirmą kartą priėjo prie bendros nuomonės (3/6)

Zigmas Zinkevičius: „Dabar ugdomi ne Lietuvos patriotai, o Lietuvos piliečiai“ (4/6)

Zigmas Zinkevičius. Į priekį veda smalsumas (5/6)

Zigmas Zinkevičius: „Politinis reikalavimas rašyti lenkiškomis raidėmis – paslėpta bomba“ (6/6)