Projektas ,,Skaitančios mokyklos – Č. Milošas 2011–2012“

„Česlovas Milošas Lietuvos mokykloje: rašytojas ir mokytojas“ – tokiu Vilniaus universiteto docento, kultūros istorijos tyrinėtojo dr. Dariaus Kuolio pranešimu 2011 m. lapkričio 9 dieną Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centre vyko projekto „Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas 2011–2012“ mokytojų-globėjų seminaras, kuriame lietuviškuosius motyvus Česlovo Milošo poezijoje nušvietė ir Lietuvos edukologijos universiteto docentė dr.  Halina Turkevič, įvairiapusę  projekto veiklą pristatė jo  autoriai.

        Poetas, rašytojas, literatūros mokslininkas, už savo darbus gavęs Nobelio literatūros premiją – tai Česlovas Milošas, žmogus, kurio pavardę yra girdėjęs kiekvienas… Lenkų poetas, gimęs Lietuvoje, rašęs ne vieną dešimtį metų, paliko neblėstantį indėlį pasaulio kultūros ir literatūros istorijoje. Susipažinti su kūrėjo gyvenimu ir kūryba – neįkainojama patirtis, kuri galėtų puošti besidominčio literatūra žmogaus vidų.
2011-ieji, poeto 100-tojo jubiliejaus metai, Lietuvoje ir Lenkijoje yra paskelbti Česlovo Milošo metais. Šia gražia proga Labdaros ir paramos fondas „Mažojo princo fondas“ kartu su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Lenkijos instituto, Lietuvos edukologijos universiteto Lenkų filologijos ir didaktikos katedros, Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Lituanistų asociacijos „Lituanistų sambūris“ bei Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centro dėka ėmėsi iniciatyvos sutelkti Lietuvos 9–12 klasių mokinius kūrybinei veiklai, pavadintai „Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas 2011–2012“.
Į lapkričio mėnesį startavusį projektą sėkmingai įsitraukė 18 mokyklų lietuvių mokomąja kalba, 5 mokyklos lenkų mokomąja kalba, 4 mokyklos rusų mokomąja kalba, 1 mišri mokykla – rusų, lenkų, lietuvių mokomosios kalbomis, 1 – rusų ir lenkų mokomąja kalba, 275 9–12 klasių mokiniai, 36 juos globojantys mokytojai. Visos organizatorių numatytos veiklos siekia puoselėti mokinių bendradarbiavimą daugiakultūrinėje terpėje, ugdyti supratimą, kad nors ir visi skirtingi, tačiau visi esame lygūs. Kiekvienai mokinių grupei reikėjo susirasti dar dvi grupes iš mokyklos su kita mokomąja kalba, kad sudarytų „darbinį trejetą“. Į atskiras grupes buvo sujungtos ir kelios mokyklos lietuvių mokomąja kalba, savo regione neradusios partnerių.
„Skaitančios mokyklos – Česlovas Milošas 2011–2012“ pasižymėjo plačia ir įvairia veikla – grupės, globojamos mokytojų, visą projekto laiką bendradarbiaudamos keitėsi užduotimis, susijusiomis su Č. Milošo kūryba. Atliktos užduotys buvo pristatomos per grupių susitikimus mokyklose, bibliotekose, muziejuose ir t.t. Be to, projekto metu buvo surengtas ne vienas papildomas užsiėmimas, pavyzdžiui, esė kūrybos, fotografijos konkursas, filmo „Isos slėnis” (rež. T. Konwicki) peržiūra, susitikimai su Č. Milošo kūrybos tyrinėtojais ar netgi žmonėmis, asmeniškai pažinojusiais rašytoją. Be veiklos neliko ir mokytojai – jiems buvo suteikta proga dalyvauti seminaruose.
Papildoma informacija čia ir čia