Radijo paskaita. „Pokario išeivija: ką sukūrėme, kam paliekame?“

Paskaitą „Pokario išeivija: ką sukūrėme, kam paliekame?“ parengė etnologė Elena Bradūnaitė-Aglinskienė. Tai  poeto Kazio Bradūno duktė, gerai pažinojusi išeivijos gyvenimą. Paskaitoje daugiausia išgirsime apie vadinamąją antrąją išeivijos bangą. Tai buvo maždaug 20-30 metų žmonės – mokslininkai, mokytojai, kitaip tariant, inteligentija. Paskaitininkė primins, kas buvo tos dipukų stovyklos, sužinosime, kuo skyrėsi pokario emigrantai nuo pirmosios bangos, išgirsime, ką išeivija ten sukūrė ir paliko. Pagaliau, kam rūpi pokario išeivijos sukauptas kultūrinis ir intelektualinis palikimas.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1013702223/radijo-paskaitos-2018-09-11-14-05

LRT