Ramutei Skučaitei – 90

Nuoširdžiausiai sveikiname Nacionalinės premijos laureatę poetę Ramutę Skučaitę jos jubiliejaus proga. Ačiū už visą kūrybą. Sveikatos ir ilgiausių metų!
Poetė, dramaturgė, vertėja, dainų tekstų autorė, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Ramutė Skučaitė gimė 1931 m. spalio 27 d. Palangoje mokytojų šeimoje. 1938 m. šeima persikėlė gyventi į Panevėžį.

Gali būti nespalvotas vaizdas (1 asmuo ir veikla viduje)

1940 m. vasarą, Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą Skučų šeima iš karto atsidūrė sovietinių represijų gniaužtuose.  1940 m.  liepos 12 d. už tai, kad priklausė Lietuvos tautininkų partijai, Šaulių sąjungai, vadovavo organizacijos „Jaunoji Lietuva“ Panevėžio skyriui, buvo suimtas R. Skučaitės tėvas, Panevėžio apskrities mokyklų inspektorius Jonas Skučas. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Ypatingojo pasitarimo 1941 m. kovo 8 d. sprendimu, J. Skučas, kaip „socialiai pavojingas elementas“, nubaustas penkerių metų laisvės atėmimu. Bausmę atlikti išsiųstas į Pečioros lagerį, kur ir mirė.

J. Skučo brolis – Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras, brigados generolas Kazys Skučas 1940 m. birželio 15 d. buvo suimtas, perduotas sovietų saugumo organams ir išvežtas į Maskvą, kalintas Lubiankos kalėjime, nuteistas mirties bausme. Nuosprendis įvykdytas 1941 m. liepos 30 d

R. Skučaitės motina, Panevėžio pradinės mokyklos Nr. 3 mokytoja Elena Skučienė 1945 m. spalio 12 d. buvo suimta LSSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Panevėžio aps. skyriaus, kaltinant priklausymu pogrindinei antisovietinei organizacijai „Lietuvos partizanų sąjunga“. NKVD kariuomenės Karo tribunolo 1946-02-25 nuosprendžiu, E. Skučienė už tai, kad priklausė organizacijai „Lietuvos partizanų sąjunga“, dalyvavo šios organizacijos narių susirinkimuose, kuriuose buvo svarstomi materialinės bei medicininės pagalbos teikimo ginkluoto antisovietinio pogrindžio dalyviams klausimai, pagal RSFSR BK 58-1 „a“ straipsnį, buvo nuteista 10 metų laisvės atėmimu, bausmę atliekant pataisos darbų lageryje, politinių teisių suvaržymu 5 metams, su turto konfiskacija. Bausmę atlikti išsiųsta į pataisos darbų lagerį Komijos ASR, vėliau perkelta į Dubravlagą. 1955-05-27 iš įkalinimo paleista ir išsiųsta į specialų ištrėmimą Irkutsko sr. Zimos m.

Ramutė Skučaitė, kaip „nuteisto antisovietinės organizacijos dalyvio šeimos narė“, į Irkutsko sr. Zimos m. buvo ištremta 1949 m. kovo 25 d., masinio Lietuvos, Latvijos ir Estijos gyventojų trėmimo operacijos „Priboj“ (liet. ‒ „Bangų mūša“) metu. Iš specialaus ištrėmimo paleista 1956 m. rugpjūčio mėn., Lietuvos SSR teritorijoje leista gyventi tik 1963 m. birželio mėnesį.

Lietuvos ypatingojo archyvo ir Lietuvos centrinio valstybės archyvo parengtoje virtualioje parodoje publikuojami Lietuvos ypatingojo archyvo saugomose Jono Skučo, Elenos Skučienės baudžiamosiose bylose, Ramutės Skučaitės tremties byloje esantys dokumentai, Kazio Skučo baudžiamosios bylos dokumentų kopijos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos R. Skučaitės 1971‒1981 m. fotonuotraukos, fotonuotraukos iš asmeninio R. Skučaitės archyvo.

Su šiais ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų ir  KGB dokumentų skaityklose bei  Lietuvos centrinio valstybės archyvo skaityklose.

Kviečiame apsilankyti.

https://www.archyvai.lt/lt/lya_parodos/sovietiniu-represiju-gniauztuose.-wfzv.html?fbclid=IwAR0hvEMWTpzJjDloKnIZEaEqNnMqnKIENDe9y2AjVC-FLoaD7BbJqugkEOI

ypating-archyvas

Vakaro lyrika. Ramutė Skučaitė skaito savo eiles

Maironio lietuvių literatūros muziejus. Virtuali paroda RAMUTĖ SKUČAITĖ

Poetei Ramutei Skučaitei – 90! | IBBY Lietuva

Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė. Kelias į kalbančią tylą

Ramutei Skučaitei – 90. MLLM (virtuali paroda)

Ramutės Skučaitės bibliografija

Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatės, rašytojos Ramutės Skučaitės jubiliejinis vakaras