Rašytojo Antano Vienuolio-Žukausko palikuoniai lankėsi Anykščiuose

Paskutinį 2019-ųjų savaitgalį Anykščiuose praleido rašytojo Antano Žukausko-Vienuolio palikuonių „amerikietiškoji šaka“ – Kalifornijoje (JAV) gyvenanti jo anūkė Alma Jovita Paplauskienė su vyru Stasiu, dukra Nida Variakojiene ir anūke Alina Variakojyte.
Kalėdų ir Naujųjų metų laikotarpį Lietuvoje leidžiantys svečiai, bendraujantys su įvairiomis savo giminių šakomis, Muziejuje galėjo pasidžiaugti savo kilme ir saugoma Baranauskų-Žukauskų giminės atmintimi.

Kartu su svečiais ir Los Andželo į Lietuvą atskrido ir Muziejuje pasiliko unikalus eksponatas – A. Vienuolio dukters Laimos Žukauskaitės-Ruigienės vestuvinė suknelė. Rašytojo duktė ja vilkėjo 1943 m. birželį, kai tuokėsi Anykščių bažnyčioje. Jaunavedžiams Ruigiams pasitraukus į Vakarus, suknelė liko Lietuvoje, bet A. Vienuolio žmona vėliau ją persiuntė dukteriai į Ameriką. Dabar drabužis, brangintas kaip šeimos relikvija daugiau kaip 70 metų, bus saugomas Muziejuje.

Svečiai aplankė giminės kapus Anykščių senosiose kapinėse, apžiūrėjo Anykščių muziejų ekspozicijas, bet ilgiausiai užtruko A. Vienuolio namuose, kur stengėsi pajusti ir įsidėmėti kiekvieną tų namų kampelį.

Pasak A. Vienuolio anūkės Almos Jovitos Paplauskienės, tik ketvirtą kartą gyvenime atvykusios į protėvių kraštą, toli nuo Lietuvos gyvenantiems lietuviams yra ypatinga garbė žinoti, kad kažkur saugoma jų kilmės vieta, kad atmenami ir branginami jų protėviai. Viešnią nustebino Muziejuje saugomas nuotraukų lobynas – vien tik jos pačios vaikystę čia liudija kone šimtas nuotraukų, atsiųstų XX a. antrojoje pusėje iš JAV ir išlikusių Muziejaus fonduose.

Saugodami dvasinį ryšį su savo gimine, Amerikos lietuviai tai linkę pabrėžti savitais simboliais. Antai A. J. Paplauskienė keliavo į Lietuvą, pasipuošusi tuo pačiu žiedu, kuriuo nuolat mūvėdavo čia vykdavusi jos motina. O kaklo papuošalą ji pasigamino iš kito žiedo – to, su kuriuo nuo vestuvių nesiskirdavo jos močiutė, A. Vienuolio žmona, tik prieš mirtį jį perdavusi savo dukteriai.

Savo kelionę į Lietuvą ir susitikimus su giminėmis vyresniosios kartos viešnios vadino savita misija – perduoti savo kilmės sentimentus pirmąkart į Lietuvą atvykusiai 17-metei A. Vienuolio proproanūkei Alinai.

VZM_logo_mini_1