Rašytojui Tomui Venclovai – Getingeno universiteto garbės daktaro laipsnis

Poetui, publicistui, vertėjui, literatūros tyrinėtojui, akademikui Tomui Venclovai birželio 22-ąją suteiktas Getingeno universiteto filosofijos fakulteto garbės daktaro laipsnis. Ceremonija vyko pasaulietiniams renginiams skirtoje Šv. Povilo bažnyčioje, pranešė Lietuvos ambasados Vokietijoje kultūros atašė Rita Valiukonytė.

„Man didelė garbė gauti daktaratą viename žymiausių Europos ir pasaulio universitetų. Jis garsus ypač pasiekimais tiksliųjų mokslų srityje, bet humanitarui svarbūs tokie su juo susiję vardai, kaip Georgas Christophas Lichtenbergas, Jacobas ir Wilhelmas Grimmai, Arthuras Schopenhaueris, Nicolai’us Hartmannas, Ulrichas von Wilamowitz-Moellendorfas“, – savo kalboje pažymėjo T. Venclova. Poetas taip pat paminėjo du Lietuvos veikėjus, kurie studijavo šiame universitete: Vilniaus universiteto klasikinės filologijos profesorių Gottfriedą Groddecką ir Jurgį Zauerveiną-Girėną, sukūrusį Mažosios Lietuvos himną „Lietuvninkais mes esam gimę“. Neužmirštas buvo ir Getingeno universiteto profesorius Hermannas Minkowskis – vienas žymiausių pasaulio matematikų, gimęs Kaune, Aleksote. Jo ir jo brolio Oskaro, irgi mokslininko, vardu yra pavadinta viena Kauno gatvė.

Getingeno Georgo Augusto universitetas yra vienas reikšmingiausių Vokietijos universitetų, ypatingą dėmesį skiriantis moksliniams tyrimams. Universitetą 1737 metais įkūrė Didžiosios Britanijos karalius Georgas Antrasis, kuris taip pat buvo ir Hanoverio kunigaikštis, vardu Georgas Augustas. Universitetas greitai tapo vienu didžiausių universitetų to meto Europoje, pasaulyje garsėjantis matematikos mokslų pasiekimais. Jame dirbo net 45 Nobelio premijos laureatai. 1933 metais į valdžią atėjus Hitleriui, dauguma mokslininkų buvo priversti pasitraukti. Po Antrojo pasaulinio karo universitetas vėl atgijo ir tapo vienu svarbiausių Vokietijos universitetų.

Šiuo metu universitete yra 13 fakultetų, jam priklauso 40 institutų ir mokslinių centrų, čia studijuoja 31 654 studentai.

Nuoširdžiausiai sveikiname poetą Tomą Venclovą, Lituanistų sambūrio garbės narį, garbingo įvertinimo proga.

Etaplius_logo_125x125