Regimantas Tamošaitis. Tragiškasis civilizacijos punktyras Antano Škėmos romane „Balta drobulė“

Antanas Škėma  yra ryškiausias išeivijos moderniosios prozos kūrėjų, perteikęs literatūroje katastrofistines XX a. nuotaikas ir dramatišką žmogaus būseną didžiųjų sukrėtimų metu. Romanu Balta drobulė (1958) jis paliudijo epochos totalitarizmo formas: ideologinį komunistinį ir ekonominį kapitalistinį.

Straipsnis skelbtas LLTI leidžiamame žurnale  Colloquia (2011, 26)
Nr_26Colloquia_Str_Tamosaitis