Rita Miliūnaitė. Naujažodžių pateikimas ir paieškos galimybės Lietuvių kalbos naujažodžių duomenyne

Pasaulyje sparčiai besiplėtojančios kalbos technologijos remiasi skaitmeniniais kalbų ištekliais – įvairiõs paskirties žodynais, duomenynais, tekstynais ir panašiomis daugiau ar mažiau susistemintų bei moksliškai aprašytų kalbos duomenų sankaupomis, o pastaraisiais metais – ir vis gausėjančiomis kitokiõs skaitmeninės informacijos sankaupomis (didžiaisiais duomenimis).
Į skaitmeninius lietuvių kalbos išteklius taip pat vis labiau imama žiūrėti ne kaip į paskirus tradiciškai moksliniais ar praktiniais tikslais naudojamus skirtingus šaltinius, o kaip į lietuvių kalbos duomenis, kurie reikalingi bendrai skaitmeninei pasaulio kalbų rinkai.

Kas tas Lietuvių kalbos naujažodžių duomenynas, ko ir kaip jame ieškoti? Apie tai galima perskaityti straipsnyje, kurį paskelbė Rita Miliūnaitė.
Miliunaite_BK_91_straipsnis

Bendrinė kalba