Rita Miliūnaitė. Dėl kai kurių terminų santykio dabartinėje norminamojoje kalbotyroje

Norminamosios kalbotyros terminais standartizacija, norminimas ir kodifikacija žymimų sąvokų samprata šiuolaikinės lietuvių ir užsienio kalbotyros darbuose įvairuoja, nėra iki galo nusistovėję ir patys terminai.
Šią problemą ir aptaria dr. Rita Miliūnaitė straipsnyje, skelbtame „Bendrinės kalbos“ žurnale (2017, nr. 90).
Rita Miliūnaitė_BK_90_straipsnis