Rita Miliūnaitė. Kalba kaip simbolinis kapitalas

Atminty likusi seniai per vienintelę tuo metu Lietuvoje televiziją rodytos laidos apie režisierių Juozą Miltinį nuotrupa. Ant nedidelių lapelių maestro mėgdavo išsirašyti įdomesnes skaitomų knygų mintis ir paskui su tais lapeliais savotiškai žaisdavo: išsitraukia iš krūvos vieną, kitą, skaitinėja, dėlioja minčių mozaiką. Dr. Ritos Miliūnaitės straipsnyje panaudoti fragmentai iš paskaitos, skaitytos 2009 m. birželio 29 d. Vilniaus universiteto Kauno humanitariniame fakultete.
Straipsnis skelbtas žurnale „Gimtasis žodis“
R.Miliūnaitė. Kalba kaip simbolinis kapitalas