Rita Miliūnaitė. Kalbos vartotojai ir naujadarų kūryba

Naujadarai – viena iš pačių gyviausių temų, siejančių kalbos vartotojus su kalbos specialistais. Nuolatinių diskusijų fone ryški nuostata, kad kurti naujus žodžius, ypač svetimybių atitikmenis, – išskirtinai kalbininkų, beje, šia savo kūryba sunkiai teįtinkančių kalbos vartotojams, reikalas…
Dr. Ritos Miliūnaitės straipsnis „Kalbos vartotojai ir naujadarų kūryba“ („Gimtoji kalba“, 2012, nr. 9).
R.Miliūnaitė.Naujadarai. GK