Rita Repšienė. Tęsiant tapatybės mitologijos temą: Czesław Miłosz

Vertybinė orientacija, paveldo atodangos ir mitinė jausena suteikia Česlovo Milošo asmenybei neįtikėtino įtaigumo. Savęs, kaip ir Gimtosios Europos, ieškojimai aktualūs ir šiais laikais.
Ritos Repšienės straipsnis skelbtas LKTI leidinyje.

136-148 R. Repsiene LKT 2