Ką siūlo skaityti mažiesiems leidykla „Egmont Lietuva“

„Gimtosios kalbos“ vyr. redaktorė Rita Urnėžiūtė aptarė leidyklos „Egmont Lietuva“  2017 m. išléistas knygas tris knygas: Didžiulė pasakų knyga apie Ledo šalį. Iš anglų k. vertė K. Vilkončienė. Vilnius: Egmont Lietuva, 2017, 264 p.; Ledo šalis. Šiaurės pašvaistės magija. Iš anglų k. vertė Žana Kairienė. Vilnius: Egmont Lietuva, 2017, 48 p.; Maša ir Lokys. Vilnius: Egmont Lietuva, 2017, 318 p.
Autorei maloniai leidus, siūlome perskaityti recenziją, spausdintą š. m. „Gimtosios kalbos“ balandžio numeryje.

GK 2018_04_Recenzijos