Rita Urnėžiūtė. Suvažiavimas – ne tik ataskaita

Balandžio 27 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete vyko Lie­tuvių kalbos draugijos XIX suvažiavimas. Išklausytos ir patvirtintos ataskaitos, diskutuota apie kalbos tvarkybos ir priežiūros aktualijas ir lituanistinio švietimo reikalus, kalbėtasi apie naujuosius mikrotoponimus.
GK 2019-05_Urnėžiūtė

GK19Nr05_prenumenatorMaloniai primename, kad žurnalas „Gimtoji kalba“ yra prenumeruojamas (https://www.prenumeruok.lt/NewSubscription.aspx)
Aktyvavus nuorodą, tereikia į leidinių paieškos langelį įrašyti „Gimtoji kalba“