Roma Bončkutė. Simono Daukanto asmenybės ir darbų labirintai

Simono Daukanto (1793–1864) asmenybė ir darbai ne vienai kartai buvo veiklumo, doros ir įkvėpimo šaltinis. Prie jų, nors ir vertintų prieštaringai, buvo grįžtama epochų kaitos periodais. Laikydamasis etnocentriškų pažiūrų, o lietuviškumui teikdamas normatyvinio pozityvumo, Daukantas, nepaisydamas menko galimų skaitytojų pasirengimo, viršydamas jų išsilavinimo ir žinių lygį, užčiuopė ir išreiškė modernesnes idėjas, kurias skelbė pažangūs to meto amžininkai. Jis veikė ir veiks mokslo, literatūros ir meno kūrėjus. Apie tai „Gimtosios kalbos“ liepos mėn. numeryje rašo prof. dr. Roma Bončkutė.
GK 2018-07_Roma Bončkutė. Simonas Daukantas

Nuoširdžiai dėkojame autorei ir „Gimtosios kalbos“ redakcijai už pasidalijimą.
Mielieji lituanistai, prenumeruokime „Gimtąją kalbą“.