Santara-Šviesa – ir šią vasarą

1993 metais Vytautas Kavolis pasiūlė rengti išeivijoje jo su bičiuliais suburtos Santaros-Šviesos konferencijas ir Lietuvoje. Nuo to laiko taip ir darome: iš pradžių rinkomės Anykščiuose, dabar – Alantoje. Iš pradžių kartu su Vytautu Kavoliu, Rita Kavoliene, Marija Gimbutiene, Aleksandru Štromu, Vytautu Vepštu, Zenonu Rekašiumi, Liūtu Mockūnu… Šiemet su ištikimuoju Algiu Mickūnu, su Tomu Venclova.

***
Santaros-Šviesos suvažiavimas

2016 m. birželio 24–26 dienomis
Molėtų rajone, Alantoje, Naujasodyje, Technikumo g. 2

Programa

****************************************************************************

Penktadienis, birželio 24 diena

11.00 – 14.00
Prezidento Valdo Adamkaus sveikinimo žodis

Universitetai ir laisvė
Moderuoja Egidijus Aleksandravičius

Leonidas Donskis Pomirtinis universiteto gyvenimas, arba Poakademinis universitetas
Vytautas Adomaitis Laisvieji menai ir universitetas
Maksimas Milta Lietuvos aukštasis mokslas ir švelnioji galia

Diskusija: dalyvauja pranešėjai, Reinas Raudas, Dainora Pociūtė

14.00 – 15.00 pietūs

15.00 – 18.00
Priklausomybės metų literatūra: skaityta ir neperskaityta
Moderuoja Jūratė Baranova

Dalia Satkauskytė Lietuvių literatūra sovietmečiu: politinės investicijos, estetiniai dividendai
Vytautas Rubavičius Literatūra kaip laisvės zona
Donata Mitaitė Ar, kodėl ir kaip skaitome sovietmečio poeziją?
Darius Kuolys Literatūra ir politika: sovietmečio pokeris

18.00 – 19.00 vakarienė

19.00 – 21.00
Vilniaus bohema
Aleksandros Jacovskytės fotografijų parodos „Vilniaus veidai“ atidarymas
Egidijus Aleksandravičius kalbina Tomą Venclovą, Donatą Katkų, Mikalojų Vilutį

21.00 – 22.00
Tomo Venclovos kūrybos vakaras

22.00 – 24.00
Baltojo autobusiuko diskoteka
Andrius Sudikas ir Henrikas Gulbinas

23.00
Joninių laužas

********************************************************************

Šeštadienis, birželio 25 diena

10.00 – 13.00
Šnekos ir tikrovė
Moderuoja Gintautas Mažeikis

Julija Tuleikytė Ar skaudi nuskausminta tikrovė?
Jonas Dagys Logika ir kultūra
Reinas Raudas Žinom, žinom
Simas Čelutka Politinė tikrovė ir faktinės tiesos trapumas

13.00 – 14.00 pietūs

14.00 – 17.00
Lietuvos teatras: tarp angažuotumo ir atsajos
Leonidas Donskis kalbina Gintarą Varną, Rasą Vasinauskaitę, Audronį Liugą, Gretą Kazlauskaitę

17.00 – 18.00
Beno Šarkos monospektaklis „Kiaurai“, pagal Williamo Shakespeare’o „Karalių Lyrą“

18.00 – 19.00 vakarienė

19.00 – 20.00
Protmūšis: Santaros-Šviesos asmenybės, tekstai ir kontekstai
Rengia Jaunieji Vilniaus santariečiai (1-99). Komandas registruoja Arnas Liauksminas e. paštu: arnas. liauksminas@gmail.com

20.00 – 21.00
Rembrandto piešinių parodos atidarymas Alantos dvare

22.00 – 24.00
Baltojo autobusiuko diskoteka
Reinas Raudas ir Saulius Vasiliauskas

****************************************************************************

Sekmadienis, birželio 26 diena

9.00 – 9.30
Ryto mankšta rasotoj pievoj su Julija Tuleikyte

10.00 – 13.00
Ką spaudžia spauda?
Romo Sakadolskio atminimui
Moderuoja Darius Kuolys

Algis Mickūnas Atsakomybė ir tiesa
Audronė Nugaraitė Etika – žurnalistikos įkaitė ar vedlė?
Arūnas Sverdiolas Cloaca Maxima

Diskusija: dalyvauja pranešėjai, Rytas Staselis, Mykolas Drunga, Ovidijus Lukošius ir kiti

13.00 – 13.30
Baigiamoji sesija

13.30 – 14.30 pietūs

Dalyvius registruoja Vijolė Valinskaitė nuo birželio 10 d. iki birželio 22 d. kasdien nuo 10 iki 22 val. telefonu: +370 676 95194.
Papildoma informacija teikiama e. paštu: registracija@santarasviesa.lt
Autobusas iš Vilniaus į Alantą važiuos iš Katedros aikštės penktadienį 8.00 val., o iš Alantos į Vilnių – sekmadienį 15.00 val.

Santaros-Šviesos suvažiavimas 2016