Saulius Vasiliauskas. Ambivalentiška Leonardo Gutausko vieta lietuvių literatūros lauke

Akstinu straipsniui tapo klausimai, kaip tirti menininko dalyvavimą dviejuose skirtinguose meno laukuose, kaip koreliuoja juose užimamos padėtys, cirkuliuoja juose kaupiamas simbolinis kapitalas. Atsakyti į juos bandoma analizuojant Leonardo Gutausko poziciją lietuvių literatūros lauke.
Straipsnis skelbtas LLTI leidžiamame žurnale „Colloquia“ 41 numeryje.

Colloquia41-Vasiliauskas-130-147

LLTI_logo